Styret 2022

Styret valgt på årsmøtet 17.01.22.

Kontaktinformasjon får du ved å trykke på navnet.

 

Leder

Eirik Romstad

 

Nestleder

Konstitueres blant styremedlemmene i førstkommende styremøte

 

Styremedlemmer

Børt Erik Vikheim

Kjetil Andersen

Ingunn Herstad Hensel

Fritjof Frøshaug

Mirlinda Asani

Tariq Mehmood Shah

 

Varamedlem

Rita Sletner

John Altenborn

 

Andre funksjoner

Revisorer

Ulf Kolstad

Gunn Melnæs

Valgkomite

Marta Lindås

Ragnhild Saxebøl

Nytt medlem oppnevnes av styret