Forslag til valgprogram for Akershus

Solveig Schytz leder programkomitéen i Akershus, Foto: Lars Peter Østrem

Programkomiteen i Akershus Venstre lanserer nå sitt førsteutkast til program for perioden 2023-2027. – Vi skal bygge et nytt Akershus. Da gjelder det å gripe mulighetene. Venstre vil at nye Akershus skal være et foregangsfylke i klima- og miljøpolitikken. Akershus vokser, og er allerede en del av Europas mest moderne og innovative regioner. Venstre vil at det  skal være enkelt og billig å gjøre de miljøvennlige valgene i hverdagen, og det skal være godt å leve og bo i hele Akershus, sier Solveig Schytz, leder for Venstres programkomite for Akershus.

– Venstre er utålmodige, på vegne av Oslofjorden, på vegne av naturen, på vegne av klima og på vegne av ungdommen. Vi har de siste månedene arbeidet med å utforme en ambisiøs politikk for nye Akershus. Vi må kutte mer klimagassutlsipp og ta bedre vare på naturen. Akershus har alle muligheter for å bli et nullutslippsfylke, vi vil gjøre det enklere og billigere å gjøre de miljøvennlige valgene, både for innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter.  Akershus skal ha Norges beste videregående skole, og sikre at elevene får stor frihet og like muligheter, sier Schytz.

Programkomitéens forslag til valgprogram, førsteutkast.

Enklere og billigere å reise kollektivt

Det må være enkelt og billig å reise miljøvennlig i hverdagen.  Venstre har alltid prioritert kollektivtrafikken. Fra 2007 til 2019 ble kollektivtrafikken i Akershus doblet. Det siste året har rødgrønne fylkesrådet i Viken kuttet i kollektivtilbudet.

-Kollektivtrafikken er i en krevende situasjon etter pandemien. Venstre mener at svaret må være å fortsette å styrke kollektivtrafikkens attraktivitet, ikke kutte i tilbudet. Venstre tar kampen for bedre og billigere kollektivtrafikk, sier Schytz

En skole for framtida

Venstre vil at alle skal ha rett til å fullføre videregående opplæring, enten med studiekompetanse eller fagbrev, enten man er ung eller godt voksen. Det haster å få på plass tiltak for å sikre elever en reell rett til å fullføre videregående opplæring og å sikre elevene mer valgfrihet.

– Akershus skal ha Norges beste videregående skole. Venstre vil gi elevene mer valgfrihet enn de har i dag, sier Schytz.

Programkomiteen startet sitt arbeid i april, og har etter flere innspillsrunder kommet med sitt førsteutkast til program for perioden 2023 – 2027. Nå åpnes det for at medlemmer, lokallag og sideorganisasjoner kan komme med sine innspill. Fristen for å fremme endringsforslag er 15.oktober 2022. Deretter skal programkomiteen legge fram et nytt programforslag som skal behandles på årsmøtet i mars.

– Jeg vil understreke at dette er et førsteutkast. Vi trenger gode innspill fra medlemmer og organisasjonen for å få spikret et nytt program for Venstre i Akershus. Komiteen kommer til å jobbe videre både med å innhente forslag, skape debatt og jobbe med å få hele teksten enda mer språklig enhetlig og lett forståelig. Vi vil veldig gjerne ha innspill på både hva som mangler, og høre hva dere er rykende uenige i, avslutter Schytz.

Programkomiteen for Venstre i Akershus har bestått av Solveig Schytz, Lars Peder Nordbakken, Hulda Tronstad og Christina Teige Apuzzo

Endringsforslag til førsteutkastet sendes inn i dette skjemaet.
Fristen gikk ut: 16. oktober

Programkomitéens forslag til valgprogram, førsteutkast.

Mer om programkomitéens arbeid og prosess.