Lokalvalget 2023

Nes Venstre i kommunevalget 2023

Nes Venstres politiske program for 2023-2027 “For et grønt og levende Nes” kan leses ved å klikke her.

Våre topp 10 kandidater, fire menn og seks kvinner, finner du under.  Første- og andrekandidatene er kumulerte. Alle Nes Venstres 23 listekandidater i lokalvalget kan leses i eget dokument ved å klikke her.

  1. Ordførerkandidat Ole Andreas Sørli-Sidselssønn (1993) Årnes
  2. Linn-Irene Møller (1978) Neskollen
  3. Helge Homb (1974) Haga
  4. Tone Kristine Berger (1984) Bodding
  5. Jon Christian Møller (1973) Neskollen
  6. Heidi Schøyen Simensen (1991) Årnes
  7. Thomas Høiby Verket (1973) Skogbygda
  8. Kesorn Seeyotha (1985) Årnes
  9. Maren Andrea Berger (1989) Bodding
  10.  Sonja Sandbakk (1975) Årnes

Program og valgliste er vedtatt av Nes Venstres årsmøte 26. januar 2023, etter forslag utarbeida av valgkampkomitéen. Komitéen har bestått av Tom Fidje som leder, sammen med Tone Kristine Berger og nestor Øystein Smidt.

Det var Års- og nominasjonsmøtet torsdag 26. januar 2023 som vedtok programmet og valglista.

Vil du vite mer om valg og Venstre i Nes? 

⇒Les om stortingsvalget 2021 ved å klikke her.

⇒ Les om lokalvalget 2019 ved å klikke her.