Lokalpolitikk for Nordøyane

Senterpartiets seigpiner øyfolket, skriver Venstres Christian Holstad Lilleng i dette innlegget, Foto: Haram Venstre

Her finn du Haram Venstres lokale lokalpolitikk for Nordøyane

Venstre med forslag på Stortinget om å sette bompengesatsene på Nordøyvegen ytterligere ned
Selv om bompengesatsene på Nordøyvegen gikk ned i Fylkestinget for noen uker siden, så er ikke Haram Venstre fornøyd med dette. Venstre sentralt har nå lagt inn et såkalt Dokument 8-forslag på Stortinget for å sette bompasseringssatsene ytterligere ned.

 

 

Haram Venstres 12-punktsplan for Nordøyane
Etter at Nordøyvegen kom på plass har ein, paradoksalt nok, delt kommunen i to; fastlandet og øyane. Dei høge bompengesatsane må ned, men uansett kor låge dei vert så er den økonomiske barrieren mellom fastland og øyane sett for mange år framover.

 

 

Haram Venstre vil opprette en egen Omsorgstrapp for Nordøyene
Bommene på Lepsøybrua har stengt Nordøyene ute – eventuelt inne – alt etter hvordan man ser på det. Haram Venstre mener vi ikke kan forvente at nordøyingene skal betale over 250 kr for å besøke bestemor på sykehjemmet i Brattvåg. Haram Venstre mener derfor at Haram kommune må skape en egen komplett omsorgstrapp for øyene.

 

 

Fylkeskommunen må opne att tanhelseklinikken på Haramsøy!
På sytti- og åttitalet vart det bygd eit helsehus på Haramsøy med plass til to legar, rom for heimebasert omsorg og lokal for fylkeskommunal folketannrøkt. Her var det gjennom mange år ein tannlege til han vart sjuk og måtte slutte.

 

 

Trafikksikkerheten i Haram er for dårlig

Stadig får vi påminnelser i media på at trafikksikkerhet har hatt for liten vekting i Haram. Når trafikken i tillegg øker får vi en nedadgående spiral som kan få dødelig utfall.

 

Fjørtoftingene må få velge selv

Både Ålesund og Haram Venstre ønsker at fjørtoftingene selv skal få velge nærtjenestene sine slik de har gjort i lang tid.

 

8.mars – Er vi kun ute etter livmora deres?

Hvorfor skal jentene fra Longva flytte hjem? Er det på grunn av kompetansen de har skaffet seg i byene, eller er det for å bøte på fødselsstatstikken?

 

Den store skolebløffen i Haram

Økonomi er lett å skrive om. Skole- og kirkestruktur er lett å skrive om. Fastlegeordningen er lett å skrive om. Men når jeg skal skrive om innholdet skolen, så blir det straks mye vanskeligere.

 

Haram Venstre vil – hva vil Senterpartiet?

Haram Venstre vil ta grep, Haram Venstre vil se på strukturer, Haram Venstre vil finne løsninger uten å ri prinsipper til enhver pris, men hva vil Haram Senterparti?

 

52 millioner…?

Det er det som er realiteten: I forhold til 2019-budsjettet er prognosene at Haram kommune i 2024 må spare 52 millioner kroner for å ha et budsjett som er noenlunde i balanse.