Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig tilpasset folk med ulike utgangspunkt og forutsetninger. Kommunene og lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i å inkludere flere på måter som leder til deltakelse i arbeidslivet.

Norske arbeidsplasser er avhengige av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. I intensive perioder vil mange bedrifter også ha behov for innleide medarbeidere.

Derfor er det særlig viktig for mange lokalsamfunn at vi opprettholder god tilgang på slik arbeidskraft og sørger for at de som kommer, har et godt og ryddig arbeidsforhold mens de er her.

Venstre vil:

  • at det legges til rette for at innvandrere og flyktninger raskest mulig får mulighet til å delta, inkluderes og kan bidra i norsk arbeids- og samfunnsliv
  • styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel)