Stedsuavhengige arbeidsplasser

Venstres mål er å jobbe for et sømløst fungerende arbeidsmarked for stedsuavhengige arbeidsplasser, ved bruk av digitale tjenester og samhandling fra ulike steder.

For å møte framtidens behov for et kreativt og mangfoldig næringsliv, må det legges til rette for at arbeid kan gjøres fra hvor som helst.

Venstre vil:

  • legge til rette for at flere kan arbeide fra lokale kontorfellesskap over hele landet
  • stimulere til etablering av lokale kontorfellesskap for satellittkontor, slik at flere kan kombinere jobb med andre aktiviteter når de ønsker det
  • forsere utbyggingstakten av 5G/trådløst bredbånd, for å gjøre det enkelt å jobbe desentralisert.
  • bedre nettverkstilgangen på kollektivtransport for å tilrettelegge bedre for arbeidsreiser
  • legge til rette for at det skal være enkelt å pendle miljøvennlig, slik at man kan jobbe noen dager lokalt og noen dager på arbeidsplassen.
  • innføre tiltak for at arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved hjemmekontor.

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel)