Ferger og fly

 

Venstre vil:

  • at andel som benytter kollektivtransport til/fra Sandefjord Torp Lufthavn må økes.
  • sikre og medfinansiere driften av Notodden Flyplass fordi den er svært viktig for næringslivet med mange bedrifter som er direkte knyttet til flyplassen. Flyplassen er også viktig for regionens pendlere og forretningsreisende, og fylket skal være en aktiv medspiller i arbeidet med å etablere nye faste ruter.
  • at de fylkeskommunale fergene må bli fossilfrie ved oppgradering og utskifting.

(start / forrige kapittel / forrige side /neste side /neste kapittel)