Vei

 

Venstre vil:

  • starte arbeidet med å sørge for «gul midtstripe» på de mest trafikkerte fylkesveiene.
  • sørge for at alle fylkesveier har god dekkestandard på asfalten og sette krav til slitasjedybde
  • øke vedlikeholdet til eksisterende fylkesveinett, slik at det store etterslepet kan bli redusert.
  • sørge for oppgradering av strategisk viktige fylkesveier, og med særlig fokus på Vest-Telemark.
  • arbeide for utvikling av transportaksen Rv 36 og E134 til Vestlandet.

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel)