Ekstraordinært årsmøte i Asker Venstre 2. mars 2023

Audun Aas og Per Holter-Schøyen på ekstraordinært årsmøte for Asker Venstre 2. mars 2023
Audun Aas og Per Holter-Schøyen fikset teknikken, Foto: Annemarie Abeler

Vi kom gjennom planen for kvelden, som du kan lese mer om her. Vi fikk vedtatt endelig program for 2023-2027. Oppsummeringen av årsmøtet i form av den signerte protokollen, kan du lese her: Signert protoll fra Asker Venstres ekstraordinære årsmøte i mars 2023

Vi vedtok alle de innkomne politiske uttalelsene som dermed ble videresendt til fylkesårsmøtet til Viken Venstre 11. og 12. mars. Uttalelsen om teknologiutvikling og personvern ble vedtatt med noen endringer av Viken Venstre, og mye av teksten i en uttalelse av Venstres sentralstyre i april 2023.

Politiske uttalelser

Ulven trenger bedre beskyttelse skrevet av 1. kandidat Elisabeth Holter-Schøyen

SMB og sykelønnsordningen skrevet av styremedlem Harald Sperlin Thorstensen

Venstre vil ha teknologiutvikling på demokratiets premisser skrevet av styremedlem Annemarie Abeler