Våre folk

Kommunestyrerepresentanter 2019 – 2023

 1. Ingrid Husdal Dørum (styremedlem og fast i utvalget for helse og oppvekst)
 2. Haakon Nordseth (gruppeleder og fast i utvalget for bygg- og arealsaker)
 3. Elisabeth Hals (varaordfører og fast i formannskapet)

Iver Vammervold fast i utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester.
Eirik Lien sitter fast i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Valgliste 2023 – 2027

Listen besto av totalt 30 personer. Noen kjappe fakta om listen:

 • 14 kvinner og 16 menn
 • Stort aldersspenn
 • Mangfold av yrker, bakgrunn og kompetanse
 • God blanding av nye og erfarne

Her er listen i sin helhet:

 1. Elisabeth Hals
 2. Haakon Eldar Nordseth
 3. Ingrid Husdal Dørum
 4. Iver Stølen Vammervold
 5. Åshild Megarden
 6. Bård Skaslien
 7. Hans Bøe
 8. Jonas Horvli
 9. Kerstin Bergenwall
 10. Odin Sande
 11. Mari Bakken Fagerhaug
 12. Yemsrach Mebrate
 13. Kjetil Christian Sandsten
 14. Ragnhild Meland
 15. Henrik Ottersen
 16. Kristin Toftaker Killingberg
 17. Tore Skaslien
 18. Liv Karin Hoemsnes
 19. Hallvard Killingberg
 20. Eirik Lien
 21. Bente Merete Sande
 22. Halvor Hoel
 23. Christian Arnkværn Røe
 24. Peter Dew
 25. Hege Mellem
 26. Else Naustdal
 27. Knut Ingvar Havdal
 28. Inger-Lise Toftaker
 29. Svein Asphaug Dørum
 30. Bjørg Golten Sneve

Ønsker du å bli en av oss? Ta gjerne kontakt!