Fellesskap og deltaking – frivillig arbeid

Gygrestolen, ein utfordrar

Ei stemme til Venstre er ei stemme til lokalpolitikarar som vil fremme gode sosiale vilkår gjennom økt samhald og deltaking for alle innbyggarar.

Me vil derfor:

  • vidareutvikle samarbeidet med dei frivillige, både frivilligsentralane og ulike lag og organisasjonar
  • sikre at det finst tilgjengelege tilbod for menneske i alle aldrar som ønsker å delta
  • fremme samarbeid mellom sosiale entreprenørar og kommunen for god integrering
  • at kommunen tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne
  • Legge til rette for at innbyggarar i alle aldre kan bidra med sine ressursar og kunnskap

forrige side neste side