Variert arbeidsliv

Flittige hender fra hele Europa

I tillegg vil me legge til rette for eit variert arbeidsliv der midt-telemarkingar som er tilsette i andre kommunar, skal ha gode vilkår for å jobbe heimanfrå. Det bør også vera mogleg for folk som kjem på ferie eller på anna besøk til kommunen vår, å kunne kombinere ferie eller plikter med desentralisert arbeid. Ein del av eit fleksibelt arbeidsliv, også for dei som pendlar ut av kommunen, er å jobbe for betra kollektivtransport.

  • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap
  • Stimulere til etablering av lokale kontorlandskap for satellittkontor, slik at flere kan kombinere jobb med ferie når de ønsker det.
  • Jobbe for hyppigare avgangar på tog og buss

forrige side neste side