Fornybar energiproduksjon og energieffektivisering

Fornybar energiproduksjon

Vi kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Vi ønsker å integrere produksjon av fornybar energi (t.d. solceller og jord/bergvarme) både ved nybygg og i samband med rehabilitering av gamle bygg. Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkt eller i energiproduksjon. Me vil jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier.

Me vil derfor:

  • Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold
  • Gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av lokale regelverk
  • Kartlegge potensialet for jord-/bergvarme i kommunene og stille krav om bruk der dette egner seg
  • Stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter
  • vurdere etablering av sol- og nærvindparkar der det ikkje er i konflikt med urørt natur
  • Jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier

forrige side neste side