Kommunen vår ♥

Bøgata, kulturbærer i vid forstand

Ei stemme til Venstre er ei stemme til lokalpolitikarar som vil bidra til å vidareutvikle stoltheita og identiteten av å bu her vi bur:

  • Ved å jobbe for gode plasseringar i nasjonale kåringar
  • Ved å vera ein attraktiv turistkommune og regionalt handelssenter
  • Ved å ha kommunale tenester som får positiv regional og nasjonal merksemd
  • Ved å vera ein aktiv og samarbeidande universitetskommune
  • ved å vera ein levande og aktiv kulturkommune

forrige side neste side