Kommunestyregruppen 2019-2023

Her finner du en oversikt over Stavanger Venstres kommunestyregruppe med varamedlemmer, samt Venstres representasjon i øvrige utvalg.

For generelle henvendelser til kommunestyregruppen kontakt gruppeleder Mette Vabø ([email protected] / 452 05 190).

Kommunestyret

Mette Vabø, Gruppeleder for Stavanger Venstres kommunestyregruppe og ordførerkandidat

Faste medlemmer:
1. Kjartan Alexander Lunde
2. Mette Vabø
3. Iselin Nybø

Varamedlemmer:
1. Ann Elin Piel
2. Kolbein Haakon Lunde
3. Erik Hammer
4. Roar Houen
5. Hege Benedicte Blom Stene

* Jan Erik Søndeland har permisjon som fast medlem fram til 1. mars 2023.

Formannskapet

Fast: Mette Vabø
1. vara: Kjartan Alexander Lunde

Hovedutvalgene

Utvalg for miljø og utbygging

Fast: Mette Vabø ([email protected] / 452 05 190)
1. vara: Erik Hammer
2. vara: Hege Benedicte Blom Stene
3. vara: Roar Houen

Utvalg for oppvekst og utdanning

Fast: Hege Eriksen Nordbøe ([email protected])
1. vara: Roar Houen
2. vara: Kolbein Haakon Lunde
3. vara: Mette Vabø

Utvalg for by- og samfunnsutvikling

Fast: Kjartan Alexander Lunde ([email protected] / 957 09 534)
1. vara: Hege Benedicte Blom Stene
2. vara: Heino Blanckaert
3. vara: Mette Vabø

Utvalg for arbeidsliv og lønn

Fast: Mette Vabø ([email protected] / 452 05 190)
2. vara: Ann Elin Piel
3. vara: Hege Eriksen Nordbøe

Utvalg for helse og velferd

Fast: Ann Elin Piel (472 60 660)
1. vara: Roar Houen
2. vara: Kolbein Haakon Lunde
3. vara: Paal Magnus Lilleeidet

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

1. vara for Krf: Roar Houen (915 53 451 / [email protected])

Kommunedelsutvalgene

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg

Faste medlemmer:
1. Erik Hammer (413 35 042 / [email protected])
2. Hege Eriksen Nordbøe (928 23 545 / [email protected])

Varamedlemmer:
1. vara: Thea Emilie Svartsund Lunde
2. vara: Anne-Marthe Nygård Basso
3. vara: Poppy Kalesi
4. vara: Ingrid Brown

Madla kommunedelsutvalg

Fast: Kolbein Haakon Lunde (906 27 230 / [email protected])
1. vara: Ingunn Westvik Jolma
2. vara: Kjell Inge Svendsen

Storhaug kommunedelsutvalg

Fast: Hege Benedicte Blom Stene (990 95 565 / [email protected])
1. vara: Eleanor Simmonds
2. vara: Tone Bogsnes
3. vara: Roar Houen

Hillevåg kommunedelsutvalg

Fast: Stian Lie Hagen (976 99 938 / [email protected])
1. vara: Lill Qvigstad
2. vara: Siv Hilde Berg

Rennesøy kommunedelsutvalg

Fast: Ann Elin Piel (472 60 660/[email protected])
1. vara: Niclas Piel
2. vara: Åsmund Hjulstad

Øvrige verv

Stavanger utvikling KF – styremedlem:
Fast: Mette Vabø
Vara: Kjartan Alexander Lunde

Stavanger parkeringsselskap KF – styremedlem:
Vara for Frp: Kolbein Haakon Lunde

17. mai-komiteen
Fast: Kolbein Haakon Lunde

Johannes læringsenter – styremedlem:
Fast: Mette Vabø

Jæren friluftsråd – Årsmøtet:
Fast 1: Lill Qvigstad
Fast 2: Erik Hammer
1. vara: Kjell Inge Svendsen
2. vara: Siv Hilde Berg

Ryfylke friluftsråd – Årsmøtet:
Fast: Lene Engelsgjerd Kramer
Vara: Lill Qvigstad

LYSE AS – Bedriftsforsamlingen:
Fast: Mette Vabø
Vara: Kjartan Alexander Lunde

Norsk Lydinstitutt Stavanger – styret:
Fast: Mette Vabø
Vara: Kolbein Haakon Lunde

IVAR IKS – Rep. skapet:
Fast: Mette Vabø
Vara: Heino Blanckaert

Rogaland Arboret – Rep.skapet:
Fast: Ingunn Westvik Jolma
Vara: Siv Hilde Berg

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt:
Fast: Eivind Enoksen
Vara: Erik Hammer