Bli bedre kjent med Camilla, Venstres ordførerkandidat i Sandefjord

Camilla Bilstad Johannessen er Venstres ordførerkandidat i Sandefjord. Bli bedre kjent med Camilla og hva Sandefjord Venstre går til valg på de neste fire årene, FOTO: Sandefjord Venstre

Så Camilla, hvorfor stiller du til valg i Sandefjord?

Fordi jeg vil være med å bidra til at Sandefjord blir en åpnere, rausere og grønnere by. Vi får til mye i Sandefjord, og for mange så er Sandefjord en fin by og bo i. Samtidig så mener jeg vi har flere utfordringer. Etter fire år i kommunestyret og i utvalget som har ansvar for barn og unge i Sandefjord, vet jeg at vi har stort forbedringspotensial på flere områder.

-Vi må bekjempe mobbing på en bedre måte en det som er gjort frem til nå.

Venstre kommer til å prioritere skole og gjøre grepene som er nødvendig for at vi får en skole som motiverer lærere og elever. Lærerne må ha mer tid, ressurser og faglig autonomi slik at de kan få det rommet de trenger til å utøve yrket sitt. Elevene må få mer valgfrihet og det må legges bedre til rette for tilpassing i undervisningen til hver enkelt elev. Vi vil for eksempel at elever som strever med et for teoritungt klasserom på ungdomskolen skal få mulighet til å hospitere på yrkesfag i 10. klasse.

Vi vil flytte flere i laget rundt elevene ut på skolene. Det mener vi er den mest troverdige og realistiske planen for å bygge det laget alle snakker om. Det kan vi gjøre raskt og innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har. Så hvis Venstre får mer innflytelse så vil helsesykepleiere, barnevern, PPT og andre bruke mye mer tid ute på skolene enn det de gjør i dag.

-Beskytte valgfriheten til Innbyggerne våre

Jeg er veldig stolt over å bo i en kommune som klarer å gi så mye valgfrihet til innbyggerne sine i skole og barnehagesektoren. Det er viktig å ta vare på. Jeg har selv hatt barna mine i en privat barnehage med språk og mangfold som tema. For oss, som er en tospråklig familie, så har det vært en helt uvurderlig del av mine barns oppvekst. Fordi de har fått bli kjent med sin Sør Amerikanske kultur og språk, fordi barnehagen la til rette for det. Det å ta med det spesielle i din familie når du velger barnehage, unner jeg alle andre foreldre også i fremtiden. Fordi alle familier er unike og det å ha valgfrihet er utrolig viktig. Venstre vil også ha løpende barnehageopptak hele året og barnehagegaranti etter endt foreldrepermisjon.

-Mer verdiskapning og flere arbeidsplasser

Mye av det som er bra, går for sakte og vi satser for lite på. Vi har et fantastisk gründermiljø rundt Gründeriet -byens gründerhus. Sammen med Dhub og andre klynger og Start-up miljøer er de med å sørge for at det skapes flere jobber i Sandefjord. Det er utrolig viktig for en by som er så avhengig av privat verdiskapning. Vi har ikke mange statlige arbeidsplasser, og selv om vi ønsker oss det så er det lite eller ingen automatikk i at vi får flere. Derfor må vi satse mer på de som vil starte sin egen arbeidsplass i byen vår.

Venstre vil redusere skattetrykket på verdiskapning. Ha et næringsfond som kommer gründerne våre til gode, bruke mer penger på at det skapes jobber og sørge for at Sandefjord er en enda bedre støttespiller for at det skapes verdier i byen vår.

Men du har sittet i utvalg for kunnskap, barn og unge? Hvorfor er du så opptatt av næringsliv?

-Jeg har selv startet bedrift, en bedrift som heter Cafe Vintage. Vi lærer opp, ansetter og videreformidler kvinner med minoritetsbakgrunn til sin aller første jobb. I de syv årene jeg har jobbet med sosialt entreprenørskap så har det blitt krystallklart for meg at levekårsutfordringer vi strever med i Sandefjord henger uløselig sammen med å ha en jobb å gå til. Derfor så vet jeg at noe av det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at det etableres flere arbeidsplasser. For i tillegg til solskinnssiden, der vi selvfølgelig vil at alle kloke hoder skal finne drømmejobben sin i Sandefjord. Så er hver eneste arbeidsplass viktig for skatteinntektene til kommunen vår, så vi skal få finansiert alle de tjenestene kommunen leverer til innbyggerne sine fra vugge til grav. For Venstre er det også en egen verdi at det blir lettere for deg og meg å skape vår egen arbeidsplass, hvis vi ønsker det. Alle de bedriftene vi allerede har nyter også godt av tilvekst av nye gründere, fordi bedrifter også lever av hverandre, og er hverandres kunder.

Sist, men ikke minst, så har Sandefjord så mange private bedrifter som tar ansvar for at folk får en sjanse på arbeidsplassen deres. Det er utrolig imponerende.

-Hvordan ser Sandefjord ut hvis Venstre får mer gjennomslag?

Grønnere og rausere enn den er i dag. Venstre er ikke bare Norges eldste parti, men også Norges eldste miljøparti. I Sandefjord så betyr det at vi må beskytte strandsonen vår. Stoppe naturtapet i kommunen vår og begynne å verne og restaurere mer natur. Det må bli lettere å leve miljøvennlig, og Sandefjord må definitivt få en bypakke. Så vi kan begynne å planlegge for en by som kan ta oss inn i fremtiden med moderne grønne løsninger.

Vi har blitt enige om 8 Valgløftet i programmet vårt:

  1. At Sandefjord får en Bypakke, fordi vi ikke har råd til å fortsette å være en sinke på samferdsel.
  2. At det gjennomføres en lokal rusreform i Sandefjord så innbyggerne våre som strever med rus kan få hjelp, uten å være redde for at de straffes når de søker hjelp.
  3. At Sandefjord kan gi småbarnsforeldre barnehagegaranti etter endt foreldrepermisjon og løpende barnehageopptak hele året.
  4. Gi alle barn et trygt og godt skole- og barnehagemiljø og etablere et ambulerende team som hjelper foreldre, barn og ansatte med å løse alvorlige skolemiljøutfordringer.
  5. Redusere skatt på verdiskapning. Fordi vi har en næringsfiendtlig regjering som gjør det vanskeligere å skape verdier og arbeidsplasser. Så må kommunen bli mer offensiv i egen skattepolitikk.
  6. Gjøre det lettere å skape arbeidsplasser i Sandefjord.
  7. Stoppe naturtapet i Sandefjord. Vi kan ikke fortsette å bygge ned naturen i kommunen vår. Venstre vil ha markagrenser for å beskytte naturområder og grønne lunger og arealregnskap som viser hvordan vi planlegger for å verne 30 % av all natur, slik vi har forpliktet oss til.
  8. Beskytte strandsonen og Sandefjordsfjorden, vi har vært verst i klassen i flere tiår. Det må det bli en slutt på.