“Den røde stolen”

Denne uken har Nordre innbudt politikerne til å sitte i «Den røde stolen» og svare på 10 kjappe spørsmål. Grunnet full jobb, mye ekstra jobbing pga fravær, valgkampkampanjer og ikke minst oppfølging av sønner på aktiviteter har jeg dessverre ikke fått deltatt.

Så beklager at jeg ikke er med, jeg er så definitivt med neste gang, men her er i alle fall mine og Haram Venstres svar til spørsmålene Nordre gav de andre ordførerkandidatene:

Denne uken inviterte Nordre ordførerkandidatene til 10 kjappe spørsmål i en rød stol. (Faksimile fra Nordres papirutgave)

Hvem vil du ha som ordfører om det ikke blir deg?
I og med at de sosialistiske partiene har tatt ut så stor avstand mot både meg og de borgerlige, så må det bli enten Norvald, Katrine eller Åge om det ikke blir meg.

Hvordan kan vi videreutvikle Haram som en attraktiv kommune?
Haram Venstre vil at Haram skal være en levende og moderne miljøkommune der du er sjefen i ditt eget liv. For å oppnå dette trenger vi de beste skolene, en offensiv miljøpolitikk, et mangfoldig kulturtilbud, en moderne næringspolitikk og kommunale tjenester som gir trygghet til de som trenger det mest. Haram skal være en motor for nyskaping og vekst for hele Nordvestlandet, ikke minst skal kommunen være enkel og rettferdig for næringslivet.

Hvor bør det bygges ut boligfelt i nye Haram, og er det en kommunal oppgave å legge til rette for det?
Eidet først, og så må det bli fokus på Søvika slik at alt er klart til at Hamnsundsambandet vil få området til å ta helt av. Kommunen må være med på å legge til rette så mye som mulig. Men husk at det vil bli frigjort boliger i alle bygdene dersom vi får på plass seniorboliger.

Hva har du som politiker tenk å gjøre med fastlegeproblematikken i kommunen?
Høre på legene. De mener at det løser seg om vi får hovedkontoret på Eidet.

Hvor bør fastlegekontorene ligge i nye Haram?
Vi må ha minst et på fastlandet og et på øyene. Det ideelle for oss innbyggerne hadde vært et i hver bygd, men som legene sier så går det dessverre ikke. Utfordringen blir nok størst med å få til et kontor på øyene når dagens leger går av med pensjon.

Christian Holstad Lilleng er Venstre sin ordførerkandidat til kommunestyrevalget 2023 i Haram.

Barnehage på Longva, ja eller nei?
Et definitivt ja hvis man går tilbake til at det er en ikke-kommunal barnehage. Forskjellen mellom en ikke-kommunal barnehage og en kommunal der er 1,7 millioner kroner ifølge kommunens egne utregninger. Grunnet barnehagefinansieringsordningen hvor de private får et gjennomsnitt av utgiftene til de kommunale blir utgiftene til komunen så enormt ulikt med og uten en slik liten barnehage.

Vi kan også ha barnehagen på Longva som kommunal barnehage, men da må vi ha en skikkelig analyse på bo- og arbeidssted for foreldrene slik at vi ser hvilke barnehager som vi «må» ha, og hvilke hvor foreldrene kjører forbi flere barnehager på vei til/fra jobb. Små kommunale barnehager er som sagt veldig dyre fordi de drar opp utgiftene kommunen har til de ikke-kommunale.

Er det slengere på din stemmeseddel?
Det er hemmelig valg, vet du. 😉

Hva tenker du om at 30 7-åringer får undervisning av en lærer alene?

Dette er et lovbrudd, så det må ordnes opp i umiddelbart. Fra høsten 2019 skal det være én lærer per 15 elever i 1. til 4. klasse og én lærer per 20 elever i 5. til 10. klasse. Jeg regner med at dette er grunnet sykdom eller tilsvarende og er sikker på at det ikke er vanlig i Haramsskolene. Husk at ressurser til spesialundervisning kommer i tillegg, og er en lovfestet rett for de elevene som trenger det. Det samme gjelder for ressurser til særskilt norskopplæring som også kommer i tillegg.

Hvor lenge synes du det er greit å måtte vente på å få gå hjelp til å gå på do?
Enkelt svar: Skal ikke behøve å vente på det i det hele tatt.

Hva om gamle Sandøy vil inn i nye Haram?
Det skjer ikke, for det er null ønske om det i gamle Sandøy. Det er større sjanse at Fjørtoftingene vil inn i Sandøy (Ålesund). Og det skal de få bestemme selv om de skal eller ikke.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Haram Venstre