Valgresultat 2023

Ole Andreas blei innvalgt som enmannsgruppe for Nes Venstre i kommunestyret i 2023. , Foto: Victor Berthelsen

På tross av en oppgang på ett prosentpoeng fra 2,6% i 2019 til 3,6% i 2023, fortsetter Nes Venstre med ett mandat i kommunestyret denne perioden. Målet om å øke til to mandater var nok et snaut prosentpoeng unna. Det er førstekandidat Ole Andreas Sørli-Sidselssønn som fortsetter tradisjonen som enmannsgruppe etter å innehatt rollen siden Tom Fidje søkte fritak i 2020. Han skal tale og kjempe for våre saker i fireårsperioden som kommer i formannskap og kommunestyre, i såkalt “posisjon”.

Venstre sikrer politisk skifte

Etter forhandlinger med samtlige partier i kommunestyret, landet et digitalt medlemsmøte i Nes Venstre på å inngå teknisk og budsjettmessig samarbeid med KrF, INp, Høyre og FrP, som til sammen har 18 av 35 mandater i kommunestyret. I hovedsak var det å støtte ordfører Tove Nyhus fra FrP og varaordfører Harald Johansen et resultat av solid folkelig mistillit ved valgurnene til fortsatt arbeider- og senterparti-styre. Ap/Sp gikk fra 20 til 13 representanter sammenlagt, mens H/FrP gikk fra til sammen åtte representanter til totalt 14 (sju hver). Venstres stemme var altså avgjørende i å sikre politisk skifte etter nær et århundre med Arbeiderpartiet og/eller Senterpartiet i førersetet. INp telte to mandater, og KrF ett mandat.

God uttelling i forhandlinger

Linn Irene Skare er medlem i utvalg for helse, oppvekst og velferd, samt 1. vara til kommunestyret.

I tillegg til å respektere folkeviljen, fikk Nes Venstre særlig god uttelling i forhandlinger om posisjoner. Vi framforhandla avtalen i tospann med MDG, men de valgte å ikke gå videre da man ikke fikk til hardere formuleringer om E16 enn fristilling. MDGs “seire” gikk derfor til INp, og Venstre som minste juniorpartner “rykket opp”. Venstre har for første gang på flere perioder representanter i alle tre elver-utvalg (Formannskap og de to hovedutvalgene), en av fire utsendinger til fylkesmøte i KS, samt varaplasser i diverse mindre råd og utvalg, herunder forhandlingsutvalget. Venstre og MDG fortsetter å ha tett kontakt og er enige om å ha felles gruppemøter regelmessig framover.

 

Kommnestyregruppa 2023-2027

I tillegg til gruppeleder Sørli-Sidselssønn, så er 2.-kandidat Linn Irene Skare 1. vara til kommunestyret og fast representant til Utvalg for helse, oppvekst og kultur. 3. kandidat Helge Homb er 2. vara og valgt inn som representant til Utvalg for teknikk og næring. Tom Fidje og Heidi Schøyen Simensen er henholdsvis 3. og 4. vara til kommunestyret, og Tone Kristine Berger er 1. vara til begge hovedutvalg.

Helge Homb er fast medlem i utvalget for teknikk og næring, og 2. vara til kommunestyret.

I tillegg er tidligere Helsepartiet-politiker Torill Scharning, som er aktivt møtende 1. vara for INp blitt medlem i Venstre, og anses som fullverdig medlem i Nes Venstres kommunestyregruppe.

For øvrig er nestor Øystein Smidt valgt til fast utsending til KS fylkesmøte, styremedlem Sonja Sandbakk er gjenvalgt som representant i Rådet for mennesker med

nedsatt funksjonsevne (for organisasjonene) og Tom Fidje er vara til samme råd. Torill Scharning og Helge Homb er begge varaer til Utvalg for fisk og vilt.

Øvrige resultater

Torill Scharning er invalgt som 1. vara på INp sin liste, men har meldt overgang til Venstre.

Nes Venstre fikk i 2023 tillit fra 387 stemmeberettigede, mot 278 stemmer i 2019. I fylkestingsvalget var det 333 nesbuer (3,3% av stemmene) som valgte Venstre, mot 220 (2,2 %) i 2019. I Akershus blei Venstre 4. største parti med 6,3 % av stemmene, og etter forhandlinger om fylkesrådsposisjoner på borgerlig side, rykket lokale Ole Andreas Sørli-Sidselssønn opp fra 3. til 1. vara til fylkestinget. Nasjonalt fikk Venstre 5 % av stemmene i kommunevalget, opp 1,1 prosentpoeng fra 2019, og 3,9% av stemmene fylkestingsvalget, opp 0,8 prosentpoeng.

I skolevalget fikk Venstre 9,4 prosent nasjonalt, 13,5 prosent i Akershus fylke, og i Nes hele 19,1 prosent, kun 4 prosentpoeng bak valgvinner FrP.

I Barnas Valg fikk Venstre 10,1 % i Akershus, 7,8 % nasjonalt, og 30% i Nes og blei med det (igjen) største parti blant de yngste velgerne. For ordens skyld, det deltok 100 barn fra skoler i Nes.