Kommunestyret: Mangel på “trontaledebatt” om kursen videre for Eidsvoll

Ordførerkandidat og leder i Eidsvoll Venstre, Sesselja Bigseth

Da det nye kommunestyret møttes 17.oktober var det ingen “trontaledebatt” om det nye flertallets planer. Vi offentliggjør hva Venstres Knut Bakkehaug ville sagt i en slik debatt. Den første gangen de nye folkevalgte i Eidsvoll møtte hverandre og velgerne (via publikumsbenken og TV-overføringen) var det ingen debatt. Hverken om valgresultatet, eller om forhandlingene mellom partiene.

Venstre har åpent redegjort for sin rolle i forhandlinger med andre partier. To dager etter at valgresultatet var klart offentliggjorde Høyre, FrP, Industri- og Næringspartiet (INP), Pensjonistpartiet og KrF at de hadde laget en avtale om ordfører, varaordfører, og plasser i formannskapet. I tillegg hadde man intensjon (ønske eller mål) om en politisk avtale om hvordan Eidsvoll skal styres de neste fire årene.

Kommunestyret gikk rett på valg av formannskap, ordfører, varaordfører, representanter til KS, og valgkomite for kommunestyrets neste møte 07.november. Valgkomiteen skal forberede valg av medlemmer i hovedutvalg, og til andre råd og utvalg. På tampen av møtet ble det opplyst at flertallspartiene hadde laget en politisk avtale, og den ville bli offentliggjort når møtet var ferdig.

Venstre har programfestet at slike avtaler bør offentliggjøres, og offentliggjorde sin avtale med SP og MDG dagen før kommunestyremøtet.

Det naturlige ville vært om flertallet presenterte sin “trontale” om styringen av Eidsvoll for de neste fire årene, slik at kommunestyret kunne hatt en debatt. Da burde man også få partienes syn på de forhandlinger som har vært ført etter valget – om posisjoner og politikk.

Her presenterer vi hva Venstres Knut Bakkehaug ville sagt i en slik debatt:

“Venstre har i mange valg lovet å jobbe for et politisk skifte i Eidsvoll. Av hensyn til lokaldemokratiet er det uheldig om ett parti får «hevd» på makten. Velgerne i Eidsvoll stemte i 2023 for et skifte. Venstre vil stemme for at Høyres Nina Kristengård blir ny ordfører.

Venstre vil benytte anledningen til å takke Hege Svendsen. Hun har vært en hardt-arbeidende, seriøs og synlig ordfører. Ap har all ære av Hege Svendsens to år som ordfører. Ap har visst hva som er Venstres posisjon, uten at det har skapt noe dårlig forhold. Venstre vil gi anerkjennelse for et godt forhold mellom Ap og Venstre i Svendsens periode.

Venstre har ikke uttalt noe om sonderingene som foregikk etter valget – før Høyre, FrP, Pensjonistpartiet, INP og KrF annonserte sin samarbeidsavtale. I går la vi ut en redegjørelse på vår nettside, og den ligger også på Politikk i Eidsvoll.

Venstre spilte med åpne kort i disse sonderingene.

Samarbeid bygges sten på sten. Høyre opptrådte i sonderingene på en måte som ikke skaper tillit som grunnlag for samarbeid.

Politisk forpliktende samarbeid betyr å inngå kompromisser, og tåle belastninger samarbeidet kan medføre. Deltagerne må kunne stå for det politiske innholdet – og for valg av samarbeidspartnere.

Venstre gjorde kjent at det ville være belastende å være alene om å forsvare dyrket mark mot nedbygging, i et samarbeid med Høyre og FrP.

Venstre informerte om at det ville være vanskelig å inngå samarbeid med INP, som ikke deler Venstres syn på målene i Parisavtalen om å jobbe for reduksjon av klimautslipp.

Venstre og Høyre har stått sammen om å jobbe for åpenhet og innsyn i politikken i Eidsvoll, og har fått gjennomslag for livestreaming av møter i kommunestyret. John Granly i KrF har foreslått at møter skal være lukkede, og at partiene skal kunne ha uformelle møter fritt for innsyn, i forkant av møtene i folkevalgte organer.

Høyre, FrP og Venstre har fremmet budsjettforslag uten eiendomsskatt. I valgkampen 2023 gikk alle tre partiene inn for at eiendomsskatten skal fjernes. John Granly har beklaget at KrF ikke var med på å innføre eiendomsskatten.

Det gjenstår å se hvilken politisk substans Pensjonistpartiet, INP og KrF vil bidra med i flertallssamarbeidet i de neste fire årene.

Venstre står utenfor det nye flertallssamarbeidet, og vil være en konstruktiv og seriøs opposisjon.

Venstres folkevalgte er forpliktet overfor Venstres velgere og medlemmer, og innbyggerne i Eidsvoll.

Venstres folkevalgte vil argumentere for – og fremme forslag basert på – Eidsvoll Venstres program Et bedre Eidsvoll.”

Les også: Dårlig start for Høyre: Kampvotering, dramatikk rundt Kontrollutvalget – og lovlighetskontroll

I kommunestyrets møte 17.oktober ble Knut Bakkehaug (V) valgt som medlem av formannskapet, med stemmene fra V og MDG. Venstre og MDG bidro med sine stemmer til at SP fikk plass i Kontrollutvalget.