Venstres bystyregruppe

For henvendelser som gjelder bystyregruppens arbeid, kan bystyregruppens sekretariat kontaktes på telefon 971 72 274 eller e-post: [email protected].

For generelle henvendelser til Oslo Venstre best du kontakte sekretariatet, telefon 22 40 43 73 eller e-post: [email protected].

Se her for en samlet oversikt over Venstres folkevalgte i bystyret og bydelene i Oslo

Representanter

Haakon Riekeles
Gruppeleder og leder av byutviklingsutvalget. Riekeles er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet for blant annet Finansdepartementet, tenketanken Civita og Vista Analyse.

Tlf.: 909 27 684

E-post: [email protected]

 

Anna Dåsnes

Gruppenestleder og medlem av kultur- og utdanningsutvalget. Dåsnes er utdannet lektor og har jobbet i voksenopplæringen. Hun er leder av Oslo Venstre, og tidligere leder av Oslo Unge Venstre.

Tlf.: 919 15 225

E-post: [email protected]

 

Tejn Rolland

Medlem av miljø- og samferdselsutvalget. Rolland studerer samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo, og har tidligere vært leder av Oslo Unge Venstre.

Tlf.: 483 42 160

E-post: [email protected]

 

Eili Vigestad Berge

Medlem av Finansutvalget. Berge har en master i kommunikasjon fra University of Brighton, og jobber som direktør for bærekraft og samfunnskontakt hos Mustad Eiendom AS. Hun har tidligere erfaring som politisk rådgiver i Venstres stortingsgruppe.

Tlf.: 414 63 434

E-post: [email protected]

 

Ismail Ali Hussein

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget. Hussein jobber som konsulent i Kirkens Bymisjon. Han har tidligere erfarings om kursholder og veileder innenfor ekstremisme og integrering, og som valgkampmedarbeider i Oslo Venstre.

Tlf.: 484 79 799

E-post: [email protected]

 

 

Odd Einar Dørum

Medlem av Helse- og sosialutvalget. Dørum er utdannet sosionom og er tidligere leder av Venstre. Dørum satt fire perioder på Stortinget, og har vært samferdselsminister og justisminister i Bondevik-regjeringene.

Tlf.: 975 54 940

E-post: [email protected]

 

 

 

Ansatte

Tarjei Johre

Sekretariatsleder. Finans, byutvikling, helse- og sosial og miljø- og samferdsel.

Tlf.: 971 72 274

E-post: [email protected]

 

 

Solveig Hillestad

Politisk rådgiver. Miljø- og samferdsel og kultur- og utdanning.

Tlf.: 465 48 516

E-post: [email protected]