Venstres bystyregruppe

For generelle henvendelser til Oslo Venstre best du kontakte sekretariatet, telefon 22 40 43 73 eller e-post: [email protected].

For henvendelser som gjelder bystyregruppens arbeid, kan bystyregruppens sekretariat kontaktes på telefon 971 72 274 eller e-post: [email protected].

Se her for en samlet oversikt over Venstres folkevalgte i bystyret og bydelene i Oslo

Representanter

Haakon Riekeles
Gruppeleder og leder av Byutviklingsutvalget. Han er utdannet samfunnsøkonomi. Riekeles har tidligere vært nestleder i Unge Venstre.

Tlf.: 909 27 684

E-post: [email protected]

 

Anna Dåsnes

Gruppenestleder og medlem av Kultur- og utdanningsutvalget. Hun er utdannet lektor og har jobbet i voksenopplæringen. Dåsnes sitter i styret til Oslo Venstre, og har tidligere vært leder av Oslo Unge Venstre.

Tlf.: 919 15 225

E-post: [email protected]

 

Tejn Rolland

Medlem av Miljø- og samferdselsutvalget. Han studerer samfunnsøkonomi, og har tidligere vært leder av Oslo Unge Venstre.

Tlf.: 483 42 160

E-post: [email protected]

 

Eili Vigestad Berge

Medlem av Finansutvalget. Hun har en master i kommunikasjon fra University of Brighton, og jobber som direktør for bærekraft og samfunnskontakt hos Mustad Eiendom AS.

Tlf.: 414 63 434

E-post: [email protected]

 

Ismail Ali Hussein

Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget. Han har jobbet som kursholder og veileder innenfor ekstremisme og integrering, og har tidligere vært ansatt i Oslo Venstre.

Tlf.: 484 79 799

E-post: [email protected]

 

Odd Einar Dørum

Medlem av Helse- og sosialutvalget. Han er utdannet sosionom og har tidligere vært leder av Venstre. Dørum satt fire perioder på Stortinget, og har vært samferdselsminister og justisminister i Bondevik-regjeringene.

Tlf.: 975 54 940

E-post: [email protected]

 

 

 

Ansatte

Tarjei Johre

Sekretariatsleder. Finans, byutvikling og miljø- og samferdsel.

Tlf.: 971 72 274

E-post: [email protected]

 

 

Kristin Schultz

Politisk rådgiver. Kultur- og utdanning og helse- og sosial.

Tlf.: 913 07 230

E-post: [email protected]

 

 

Solveig Hillestad (på utveksling frem til februar 2024)

Politisk rådgiver. Miljø- og samferdsel og helse- og sosial.

Tlf.: 465 48 516

E-post: [email protected]