Innlegg: Derfor er Venstre utenfor

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Venstre har i mange valgkamper på rad tatt til orde for et politisk skifte i Eidsvoll. Det er sikkert flere som lurer på hvorfor Venstre ikke er en del av det nye flertallssamarbeidet i Eidsvoll.

Venstre har hele tiden ment at man først bør lage et politisk grunnlag for et samarbeid, før man fordeler posisjoner. Det er som et regjeringssamarbeid mellom flere partier; man fordeler ikke postene før man vet hvilken politikk som skal føres.

Uten eiendomsskatt

Politisk forpliktende samarbeid betyr å inngå kompromisser, og tåle belastninger samarbeidet kan medføre. Deltagerne må kunne stå for det politiske innholdet – og for valg av samarbeidspartnere. Når man skal inngå i et flertallssamarbeid om en ny politisk kurs må man være ærlig om at man har slike utfordringer. Da Høyre inviterte de borgerlige partiene + INP og Pensjonistpartiet til et første møte var Venstre ærlige om det vi anså som utfordringer.

Vi gjorde kjent at det ville være belastende å være alene om å forsvare dyrket mark mot nedbygging, i et samarbeid med Høyre og FrP. Vi informerte om at det ville være vanskelig å inngå samarbeid med INP, som ikke deler Venstres syn på målene i Parisavtalen om å jobbe for reduksjon av klimautslipp.

Venstre og Høyre har stått sammen om å jobbe for åpenhet og innsyn i politikken i Eidsvoll, og har fått gjennomslag for livestreaming av møter i kommunestyret. John Granly i KrF har foreslått at partiene skal kunne ha uformelle møter fritt for innsyn.

Høyre, FrP og Venstre har fremmet budsjettforslag uten eiendomsskatt. I valgkampen 2023 gikk alle tre partiene inn for at eiendomsskatten skal fjernes. John Granly har tidligere beklaget at KrF ikke var med på å innføre eiendomsskatten.

I det første møtet ble det avtalt et nytt møte. Før det avtalte neste møtet valgte Høyre, FrP, PP, INP og KrF valgte å offentliggjøre en ferdigforhandlet avtale om valgteknisk samarbeid og en intensjonsavtale om politisk samarbeid. Venstre fikk beskjed om at vi kun ville få være med på valgteknisk samarbeid, ikke samarbeid om politikk. Venstre var dermed plassert utenfor.

Et valgteknisk samarbeid er kun et samarbeid om posisjoner. Posisjoner er nødvendig for å fremme den politikken man har gått til valg på, og de forslagene som skal til for å sette politikken ut i livet.

For å få plass i formannskapet og hovedutvalg trengs tre stemmer i kommunestyret. MDG, Venstre og Rødt har alle en representant hver i kommunestyret og kunne ved å samarbeide sikre seg plasser i formannskap og hovedutvalg. Senterpartiet har også tre stemmer, og dersom MDG og Venstre samarbeidet med SP ville de ha fem representanter i kommunestyret. Med fem stemmer blir det to plasser i formannskapet og hovedutvalg.

I løpet av samtalene mellom MDG, SP og Venstre kom Høyre igjen med et fremstøt om politisk samarbeid, overfor Venstre og MDG. Venstres mål i slike samtaler ville være å få politisk gjennomslag, eller å lage en ny valgteknisk avtale med alle partiene som skulle inngå i samarbeidet. Venstre jobbet med sine politiske krav til samtalene. To dager etter at Venstre fikk invitasjonen fra Høyre, ble invitasjonen om politisk samarbeid trukket tilbake. Venstre forberedte krav til politiske forhandlinger, men kom aldri i posisjon til å fremme kravene. Du kan imidlertid lese om Venstres prioriteringer i artikkelen som ble lagt ut på vår hjemmeside 16.10.

Valgteknisk samarbeid

Dermed valgte Venstre å inngå et valgteknisk samarbeid med MDG, og SP. Dette kan for enkelhets skyld kalles en Grønn blokk. I utvalg med 5 medlemmer (f.eks Kontrollutvalget og Administrasjonsutvalget) må man ha seks stemmer i kommunestyret. Partiene i Grønn blokk valgte å sondere både mot de fem flertallspartiene og AP for å få tilstrekkelig støtte for å plasser også i utvalgene med fem medlemmer. AP ga Grønn blokk det beste tilbudet, så Venstre, MDG og SP inngikk derfor en valgteknisk avtale om valg til disse utvalgene med AP.

Venstre valgte å stemme for Nina Kristengård som ordfører, og Thomas Jacobsson som varaordfører. Velgerne har stemt for et skifte. Venstre har lenge ønsket et skifte, og derfor var det naturlig å stemme slik.

På slutten av kommunestyremøtet 17.oktober ble det gjort kjent at de fem partiene som nå utgjør flertallet har blitt enige om en politisk avtale. Den var kopiert opp, men ikke offentliggjort før møtet. Det var derfor umulig for noe parti å ha forberedt seg på å kommentere innholdet i avtalen, eller gjøre klart hvilket politisk alternativ man vil stå for de neste fire årene.

Venstre står utenfor det nye flertallssamarbeidet, og vil være en konstruktiv og seriøs opposisjon. Venstres folkevalgte er forpliktet overfor Venstres velgere og medlemmer, og innbyggerne i Eidsvoll. Venstres folkevalgte vil argumentere for – og fremme forslag basert på – Eidsvoll Venstres program.

Dersom du vil vite mer kan du lese tre artikler Eidsvoll Venstre har publisert på sin hjemmeside. Artiklene ble delt på Eidsvoll Venstres Facebook-side og på Facebook-siden Politikk i Eidsvoll. Den første artikkelen (16.10) tar for seg Venstres opplevelse av forhandlingene, de kravene vi ville stilt hvis Venstre hadde fått være med på reelle forhandlinger, og hvilket samarbeid vi til slutt endte med. Den andre artikkelen (18.10) var et referat fra det første kommunestyremøtet. Venstre hadde forberedt seg på en debatt i det første kommunestyremøtet, om hvorfor forhandlingene endte som det gjorde. Det ble ingen slik debatt, men det planlagte innlegget ble til den tredje (19.10) av de nevnte artiklene.

Dette innlegget ble lagt ut på EUBs nettside 31.10 (bak betalingsmur) og stod i papiravisen 01.11.