Til innhold
Fremst: Karl M. Buchholdt. 2. rekke: Kjellrun Støp, Ann Helen Skaanes. 3. rekke: Ottar Bjerkeset, Helle Røstad Aunan, Atle Busch., Foto: Fotograf Hattrem
Venstre har løsningene for et fremtidsrettet og offensivt Levanger

Levanger Venstre

Levanger Venstre er kommunens eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal og radikal politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk som på alle områder gir mer til dem som trenger det mest.

Levanger Venstre har to representanter i kommunestyret.

Våre hovedsaker

 • Miljø

  Venstre vil ha et klimanøytralt Levanger innen 2022.

 • Verdiskapning

  Venstre vil at Levanger skal være Innherreds beste vertskommune for næringslivet.

 • Oppvekst

  Venstre vil ha gode skoler og barnehager for dine barn

 • Velferd

  Venstre vil ha en velferdspolitikk som sikrer effektive og trygge tiltak når det trengs.

 • Kultur

  Venstre vil ha et levende og moderne kulturliv i by og bygd.

 • Bokommunen Levanger

  Venstre vil at Levanger skal være Innherreds mest attraktive kommune å bosette seg i.