Til innhold
Midtre Gauldal Venstre 2019
Foto: Midtre Gauldal Venstre

Midtre Gauldal Venstre

For Midtre Gauldal Venstre går frihet for den enkelte og sosial samvittighet hånd i hånd. Vi er distrikts- og fremtidsoptimister, og har stor tro på Midtre Gauldal! Vi har løsningene som kan gjøre hverdagen og framtida bedre og grønnere for oss alle!

Vi vil jobbe for å gjøre Midtre Gauldal kommune til en attraktiv bostedskommune som tiltrekker seg nye innbyggere og nye bedrifter. I de siste årene har innbyggertallet i kommunen gått ned. Dette kan vi kun endre gjennom en politikk som er framtidsrettet og som:

  • setter mennesket i sentrum!
  • skaper attraktive, trygge, sentrumsnære og grønne boområder med hyggelige arenaer der folk kan møtes
  • tar miljø, naturmangfold og klimakrisa på alvor
  • gjør det mulig å tilby et rikt utvalg av fritidsaktiviteter innen kultur og sport
  • gir grobunn for et allsidig næringsliv og hindrer utflytting av kompetansearbeidsplasser
  • sørger for at vi blir kjent som en positiv JA-kommune med god kundeservice.
    Det skal være enkelt for innbyggerne våre å få gode råd og hjelp i møtet med kommunen!

Vi er sterke tilhengere av at vi skal ha full åpenhet om det som forgår både i politiske og administrative fora i Midtre Gauldal kommune.

Se mer av våre hjertesaker i vårt valgprogram for 2019-2023.

Program 2019-2023 Venstre

Folk først, stem Venstre!