Til innhold

Elisabeth Tanev

Elisabeth Tanev Venstre

Jeg har vært med i Lørenskog-politikken siden 2018, fra 2019 til 2023 har jeg vært folkevalgt politiker for Venstre i Kommunestyret og Oppvekst- og utdanningsutvalget (OU).  

Jeg er selvstendig næringsdrivende og er utdannet coach og statsviter med doktorgrad i internasjonal politikk fra Universitetet i Münster i Tyskland. At jeg skulle bli lokalpolitiker lå ikke i kortene, men etter å ha vært FAU-representant i Klubben barnehage og ved Benterud skole, ble interessen for barns oppvekstvilkår i Lørenskog vekket. Jeg har også vært politisk representant i Samarbeidsutvalget ved Kurland skole og Løken barnehage i denne perioden.

Trygg oppvekst i Lørenskog

Venstre har som eneste parti stemt imot å utsette Åsen skole. Vi mener dessuten at Løkenåsen bør forbli en 4-parallell barneskole og ikke utvides til 6 paralleller. Vi trenger og ønsker en ny ungdomsskole i Lørenskog. Det handler ikke kun om kvaliteten på læringen. Utrygghetsfølelsen blant ungdomsskoleelever i Lørenskog har ifølge Ung Data – undersøkelsene økt siden 2014. Vi trenger oversiktlige ungdomsmiljøer i kommunen vår. 

Kamp mot for mye skjerm i skolen, mobbing og rasisme

Jeg foreslo også å avskaffe iPad som verktøy for 1.- 4. klasse i 2019. Dagens foreldre har en stor utfordring i å begrense barns skjermbruk. Derfor er spørsmålet om skjerm og skoler også et spørsmål om barns helse. I OU fikk jeg gjennom et forslag om å innføre retningslinjer for skjerm ved alle SFO i kommunen. Tiden har vist at både foreldre, elever og lærere ønsker flere fysiske læremidler og en mer balansert digitalisering av skolen. Skjerm i seg selv gir ikke digital kompetanse. 

I tillegg er jeg opptatt av kampen mot mobbing og hvordan vi både forebygger mobbing og håndterer ting riktig når mobbing skjer. Jeg har bulgarsk etternavn og barn med flerkulturell bakgrunn, men jeg opplever at det er utseendet ditt som avgjør om du er “norsk nok” eller ikke. Kampen mot rasisme er viktig i en flerkulturell kommune som Lørenskog, også i skolen.

Lytt til pårørende

Viktig er det også å se kommunen som en helhet, tørre å prioritere og ikke kun tilfredsstille dem som roper høyest. I et spørsmål til ordfører spurte jeg hvordan hun vurderer det nåværende tilbudet i boligplanen til tunge rusmisbrukere som trenger et sted og bo. Men som også har behov for bo-trening og hjelp til å bli rusfrie. Jeg ville også vite hvordan kommunen følger opp innbyggere som sitter i fengsel på grunn av rus eller kriminalitet relatert til rusmisbruk, både under soning og etterpå, og i hvilken grad kommunen samarbeider med de pårørende. Det er ofte de som må ta imot misbrukerne hvis de ikke har noen egen bolig å gå til. Her kan du høre ordførerens svar.

Å lytte til alle pårørende uavhengig av hvilken gruppe det gjelder, er utrolig viktig og noe alle politikere kan bli flinkere til. Å lytte til innbyggerne er en forutsetning for god politikk.

Å bo i Lørenskog

Venstre sa allerede for fire år siden Sett på bremsene. Nå sier vi det igjen, men legger til at Vi vil ha et trygt Lørenskog. Problemene med for høy vekst er mange. Flotte byer har utviklet seg over til og er ikke skapt over natten. I Lørenskog har det gått altfor fort.

Elisabeth Tanev

Jeg er selv oppvokst i Lørenskog, nærmere bestemt på vakre Røykås, og det har vært en fordel som fersk lokalpolitiker og etter 14 års fartstid i Tyskland. Som politiker spør jeg meg alltid hvordan det påvirker dem det gjelder før vi skal treffe en beslutning. Jeg savner samtaler og dialog i politikken på tvers av partier og blokker og synes vi burde forholdt oss mer til helheter og mindre til detaljer enn det vi gjør i dag. Jeg har også vært leder for Europabevegelsen på Romerike, men sier i dag tja til EU. Å bli upopulær er jeg ikke redd for. Det er en god egenskap å ta med seg i politikken.

Har du noe på hjertet, så ikke nøl med å ta kontakt med meg.