Til innhold

Even Ifar Fossland

Alt starter i skolen

Bli bedre kjent med Even!

 • Alder: 30 år
 • Bosted: Tårnåsen/Kolbotn
 • Jobb: Rådgiver i Mars Brand Strategy
 • Bakgrunn: Oppvokst på Grünerløkka i Oslo. Utdannet i organisasjon og ledelse.

Leserinnlegg jeg har skrevet:

31/08/2023 – Åpenhet er viktig! – les om hva jeg vil prioritere de neste fire årene

30/08/2023 – Kjære Høyre-velger, «blått og blått = grått» i Nordre Follo. Har du tenkt på det? – les om hva jeg synes om at Høyre samarbeider med et parti uten klima & miljø i programmet, FrP.

21/08/2023 – Din stemme teller mer enn du tror – bruk stemmeretten din 11. september! – les om viktigheten av å bruke stemmeretten

14/06/2023 – Eiendomsskatt: Nei takk! – les om hva jeg mener om eiendomsskatt


Venstres 10 liberale prinsipper

Du finner de 10 liberale prinsippene her

De tre viktigste prinsippene mener jeg er…

 • 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
  Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen

  For meg betyr dette at jeg vil alltid stemme for saker som gagner oss (oss i bred forstand, altså jordkloden vår). Jeg ønsker at min datters barn også skal nyte grønne lunger, normale temperaturer og en verden som ikke er ødelagt av menneskeskapte klimaendringer.
 • 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
 • Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Det gode liv kjennetegnes også av muligheten til å kunne delta i kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring

  Alle er like mye verdt i min verden. Det vil si at vi må legge til rette for også de som har falt utenfor ‘normalen’. Ikke alle har mulighet til å bidra på samme måte, og det er vår oppgave i velferdsstaten Norge å ta vare på dem også.
 • 7. Politisk makt skal komme nedenfra
  Stemmerett for alle, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner og i folkevalgte organer.
  I en verden som endrer seg mot mer autoritær retning kan vi aldri ta ytringsfriheten som en selvfølge. I dette prinsippet ligger også åpenhet rundt politiske prosesser, passe på at prinsipielle beslutninger går gjennom de folkevalgte og at trosfrihet og grunnleggende liberale rettigheter opprettholdes og utvikles videre.