Trine Skei Grande i Molde!

Trine, Pål, Kjell og Frits informeres om Moldejazz på Plassen i Molde, Øyvind Bang Fjørtoft

I går hadde vi i Molde Venstre gleden av å vise deler av vår flotte by og gode prosjekter til vår kulturminister Trine Skei Grande. Med oss i følget, foruten våre egne kandidater, hadde vi også vår fylkesordførerkandidat Pål Farstad, samt representanter fra Molde Høyre og KrF. Les gjerne videre for å høre hva dagen inneholdt!

Moldejazz på Plassen

Besøket startet på Plassen hvor Moldejazz, ved styreleder Stein Oshaug og nestleder Torgeir Dahl som velkomstkomité, ønsket velkommen og inviterte oss inn til området Kafé Kurt. Her fikk vi en flott opplevelse da Pål Austnes fremførte Jan Garbareks Molde Canticle på podiet i trappen, til vår fornøyelse. Videre fikk Trine hilse på ansatte og ledere ved de andre institusjonene med Plassen som tilholdssted, før vi så endte på møterommet Miles i Moldejazz sine lokaler.

Kulturministeren på besøk hos Molde Venstre og Moldejazz

På møtet, som hadde en god og lystig tone, fikk Trine og Pål høre om utfordringene Jazzen har møtt etter at Knutepunktordningen forsvant og hvor viktig økonomisk forutsigbare rammer er for Moldejazz. Med engasjerte innspill kunne Stein Oshaug og Torgeir Dahl også fortelle om Molde Jazzfestivals 60 års feiring neste år.

Neste punkt på agendaen var den lokalt mye omtalte muligheten for et nasjonalt senter for jazzsjangeren og viktigheten av et slikt tiltak for vår felles kulturarv. Her var kulturministeren entusiastisk for muligheten og fortalte om andre lignende prosjekter for andre musikksjangere, men påpekte at prosjektet vil stå sterkere om det samarbeider med et akademisk nettverk.

Skaret med StikkUt og Lunsj

Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal forteller Trine og Pål om deres nye prosjekt StikkUt og plukk

Turen gikk så videre til Skaret hvor vi møtte Ola Fremo og Patrick Gule fra Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. De informerte oss om suksessprosjektet StikkUt, som i skrivende stund har bikket 21 000 registrerte medlemmer for årets sesong! De fortalte også at det tidligere år ikke har vært noen som har klart alle postene, men at det i år kan se ut som det er en person som ligger an til å klare alle 400 postene. Molde Venstre mener StikkUt er et fantastisk opplegg både for folkehelse, forebyggende så vel som vedlikeholdende, og som fritidsprosjekt for innbyggerne i Møre og Romsdal.

Ola og Patrick kunne også fortelle om det nye prosjektet StikkUt og Plukk, som er et svært godt miljøtiltak. Tanken her er at for hver sekk søppel man plukker i friluftsområder i Møre og Romsdal får man 100,- kr for. Dette er en flott oppfordring til oss alle om å bidra i miljøkampen! De kunne informere om at det til nå er plukket 40 000 kg søppel i Møre og Romsdal alene.

Vi vil også takke Skarstua for en svært god lunsj og hyggelig betjening!

Nye SNR på Hjelset

Trines Moldebesøk endte på Hjelset hvor vi fikk informasjon om nye SNR

Siste punkt på agendaen i Molde var besøk på Hjelset for å se på fremgangen på SNR tomten. Her ble vi møtt av Prosjektsjef Ketil Lande Gaupset fra Helse MR og Anders Solem fra sykehusbygg, som kunne fortelle oss hvordan prosjektet ligger an.

Trine kunne meddele at det at omkamp aldri hadde vært tema rundt Venstres bord i stortinget, og hun var klar på at byggingen måtte komme i gang nå og at flere utsettelser vil kunne ramme andre sykehusprosjekter som står i kø. Førstekandidat Kjell Johan Vatne ønsker også å påpeke at om vi ikke kommer igang med byggingen vil vi selv havne lagt bak i køen og at vi kan risikere at det ikke blir noe sykehus i det hele tatt.

Vi vil rette en stor takk til alle vi har møtt i løpet av dagen, og til Trine og Pål for besøket!