Til innhold

Geir Hammer

Geir Hammer er født 1.1.1960. Han har 2 barn, 2 katter og noen fisker. Geir er gift med Reidunn, og bosatt på Finstad.

Han er født på fødestua i Drøbak, og oppvokst i Ski sentrum. Utdannet innen elektro-svakstrøm og idrettsfag. Yrkeskarriere har vekslet mellom idrett og elektronikk.

I mange år var han aktiv i fagbevegelsen EL&IT forbundet. I dag arbeider Geir som ingeniør innen sikkerhetsbransjen. I fritiden leder han idrettslaget Skimt som har idrettsgrenene Orientering, langrenn og hopp. Det blir mye idrettsarbeid og dugnader på fritiden.

Geir har vært medlem av Ski Venstre i 26 år. For tiden sitter han i Kommunestyret og i Klageorganet. Han er opptatt av langtidsperspektiv i dagens politikk. Arealdisponering er viktig for fremtiden. Det må være boområder, matproduksjon, rekreasjon og arbeidsplasser. Arbeidsplasser så nær hjemmene som mulig gir meget gode miljøgevinster. Geir er også opptatt av miljøvern og lokal, fysisk aktivitet på alle nivå for Ski sine innbyggere, tilrettelagt kulturliv, skoler med motiverte lærere og elever, samt boliger for alle grupper mennesker i Ski. Boliger der de som har behov for pleie, omsorg og tilsyn skal få dette i sine hjem.