Til innhold

Iselin Bøge Rom

Iselin er 2.vara til bystyret for Venstre, 1.vara til areal- og miljøutvalget og fast representant i valg- og honorarutvalget. Hun er utdannet statsviter og har arbeidserfaring fra Oxford Research og Riksrevisjonen.

Iselin er en engasjert og optimistisk kandidat med tro på folk, gode ideer og kunnskap for et bedre samfunn. Hun brenner for å bruke alle gode krefter i lokalmiljøet, og for å spille på lag på tvers av fagområder og sektorer, på jakten etter de gode løsningene. Videre vil hun at flere skal inkluderes i samfunnet og i arbeidslivet, og arbeide for gode barnehager og skoler og for at det skal lønne seg å ta klima- og miljøvennlige valg