Til innhold

Kari-Lise Rørvik

Bosted: Stavern
Yrke: Geolog. Jobber som seniorrådgiver hos Gassnova SF

Mine politiske interesseområder spenner vidt.
Jeg jobber for at Larvik skal utvikles i en grønnere retning. Et felles fokus på miljø, klima og energi skal være et varemerke for Larvik. Jeg har et sterkt ønske om å bidra til å skape et inkluderende og aksepterende samfunn. En god oppvekst med trygge voksne, en inkluderende barnehage og skole der lek og kunnskap verdsettes, og en hverdag hvor vi får utvikle oss og får bidra til fellesskapet på ulikt vis, bidrar til å skape et slikt samfunn.
Det offentlige tilbudet må være bærebjelken innen velferd og helse, men også andre aktører enn det offentlige kan bidra til mangfold og bredde i tjenestetilbudet. Innen folkehelse, trivsel, det sosiale fellesskap og gode oppvekstsvilkår er fysisk aktivitet helt avgjørende og bidrar både til fysisk og mental helse. Vi må sørge for et mangfoldige idrettstilbud tilpasset ulike grupper med ulike ambisjonsnivåer. Ikke alle skal bli profesjonelle fotballspillere, men alle bør få tilbud om å få spille fotball – også de som ikke vil satse når de kommer til ungdomsfotballen. Mangfold og bredde skal vi også finne igjen innen kultur. Venstre er et kulturparti, og jeg har lyst til å være med på å videreføre at Venstre nettopp er det. Jeg vil også være med å sørge for ansvarlig økonomisk styring av kommunen.