Til innhold

Kari-Lise Rørvik (46)

Kommunestyrerepresentant og medlem av Formannskapet

Bosted: Stavern

Utdanning og yrke: Doktorgrad i geologi. Jobber som seniorrådgiver hos Gassnova SF.

Politisk erfaring: Vararepresentant til Stortinget 2017-2021. Tidligere styreleder for Larvik Venstre. Nå ordførerkandidat for Larvik Venstre.

Kari-Lises hjertesaker: Jeg jobber for at Larvik skal utvikles i en grønnere retning. Et felles fokus på miljø, klima og energi skal være et varemerke for vår kommune.

Jeg har også et sterkt ønske om å bidra til å skape et inkluderende og aksepterende samfunn. Derfor er jeg opptatt av at barn og unge skal ha en god oppvekst med trygge voksne og en inkluderende barnehage og skole der lek og kunnskap verdsettes. Jeg er også opptatt av at folk skal ha en hverdag hvor de får utvikle seg og bidra til fellesskapet på ulikt vis.

Det offentlige tilbudet må være bærebjelken innen velferd og helse, men også andre aktører kan bidra til mangfold og bredde i tjenestetilbudet. Innen folkehelse, trivsel, det sosiale fellesskap og gode oppvekstvilkår, er fysisk aktivitet helt avgjørende og fremmer både fysisk og mental helse.

Vi må sørge for et mangfoldige idrettstilbud tilpasset ulike grupper med ulike ambisjonsnivåer. Ikke alle skal bli profesjonelle fotballspillere, men alle bør få tilbud om å få spille fotball – også de som ikke vil satse når de kommer til ungdomsfotballen.

Mangfold og bredde skal vi også finne igjen innenfor kulturfeltet i Larvik. Venstre er et kulturparti, og jeg har lyst til å være med på å videreføre at Venstre er nettopp det.

Jeg vil også være med å sørge for ansvarlig økonomisk styring av kommunen.