Til innhold

Karl-Oskar Smerud Nicolaisen

Født: 1983
Sivilstand: Gift og et barn som snart begynner i barnehagen
Bosted: Jessheim
Utdanning: Bachelor i kommunikasjon og markedsføring
Yrke: Markedsrådgiver

Hvorfor Venstre?

Fordi Venstre er for meg det eneste partiet med både hode og hjerte. Det er for eksempel, som en av våre ordførerkandidater i nord har sagt, det eneste miljøpartiet med næringsvett. Sosialliberalismen som Venstre står for er den politiske ideologien jeg kjenner meg hjemme i. Den legger vekt på mest mulig frihet, men samtidig sosialt ansvar. Frihet, men ikke på bekostning av andre. Ei heller kommende generasjoner.

Hvilke saker opptar deg mest?

Skole og oppvekst, miljø og friluftsområder, og kollektivtilbudet i kommunen. Utviklingsretning og -takt er også en viktig sak i Ullensaker hvor veksten er så kraftig.

Innlegg og mediautspill

Vil ha skoler i sentrum
Staahle og Nordengens hastverk
«Det beste er om du går og henger deg»