Til innhold

Kjell Johan Vatne

Framtida for oss er større kommuner som samarbeider for hele Møre og Romsdal som egen region.

Molde er i endring, både som by og kommune. La oss møte disse forberedt og sammen.

Byen er i endring og og sentrum vokser østover. Vi må være forberedt på dette. La oss se på muligheten for et fremtidig sentrumsliv rundt Grandfjæra og Bolsønesområdet, med tettbebyggelse og folkeliv.

For å opprettholde det brede tilbudet på industri-arbeidsplasser blir det viktig å forberede nye områder for næringsareal i hele storkommunen for både inneværende samt nye bedrifter.

Hvordan vi imøtekommer endringer som disse kan være med på å forme Molde inn i fremtiden. Perioden etter valget vil være med å avgjøre byens fremtidsutsikter. I tillegg til dette må vi som by søke å være best mulig utviklingsarena for nytt og inneværende næringsliv.

Jeg og Venstre brenner for å ta Molde vidare inn i framtiden – som en vekstkommune som er i stand til å ta vare på både barn, unge og eldre. Vi er klare for innsats.