Til innhold

Line M Nyhus

Frogn skal være et trygt og godt sted å vokse opp. Jeg er opptatt av at det skal finnes arenaer der alle kan bli sett, oppleve anerkjennelse, mestring eller få utvikle seg.

Line er født (1979) og oppvokst i Drøbak, og har en tenåringsønn som har vokst opp her. Hun er psykiatrisk sykepleier. Hun spilte i oppveksten håndball i DFI, og var aktiv bruker av Underhuset. Etter noen år i Ås, Ski og Vestby flyttet hun hjem til Drøbak.

-Da jeg fikk barn valgte jeg å flytte hjem hit igjen. Jeg savnet alle mulighetene man har for organisert og uorganisert aktiviteter som barn og ungdom i Drøbak, spesielt i forhold til de andre stedene jeg har bodd.

Line setter pris på mulighetene vi har i Frogn, med både skog og sjø, og å bevare muligheten til å bruke disse rekreasjonsområdene i flere generasjoner. Byen Drøbak er imidlertid ikke slik hun husker den fra sin oppvekst, med myldrende liv, torget som hovedarena og barnekarneval i gatene.
-Jeg ønsker et sentrum som er attraktivt for oss som bor her, som er her hver dag og hver helg – ikke bare for turistene som kommer innom en gang i blant.

Skoledebatten i 2014 vekket Lines engasjement for lokalpolitikk, da hun innså at det fantes muligheter for å ha en reell innvirkning på hva som skjer i lokalmiljøet. Gjennom arbeidet som hjelpepleier og senere psykiatrisk sykepleier har hun erfart hvor viktig det er med trygge oppvekstvilkår.
-Jeg vet at læreren, treneren, SFO-assistenten og klubblederen er viktige rollemodeller i barn og unges liv – og for noen er dessverre disse de viktigste voksne i livene deres. Jeg vet at når læreren, treneren og SFO-assistenten ser barna for dem de er, aksepterer dem og er trygge voksne for dem, kan dette være med på å forhindre at disse barna får problemer senere i livet. Vi må skape arenaer slik at alle får muligheten til å bli sett, anerkjent, mestre og få utvikle sine talenter. Selv om et barn eller ungdoms interesse ikke tradisjonell idrett eller tradisjonell kulturaktiviteter.

Line mener det er viktig at det er tilstrekkelig mange voksne i barnehager og skoler til oppdage mobbing raskt, fordi det kan bidra til å forebygge psykiske lidelser og rusproblemer senere i livet. De som jobber i skolen og barnehage må tilegne seg kompetanse til å kunne oppdage og avverge mobbing og plaging. Hun er også opptatt av at vi i Frogn skal ta vare på de som allerede har det vanskelig i kommunen vår.
– Flere oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Vi må sørge for at ressursene økes og den faglig kompetansen følger etter.