Til innhold

Lise Hafskjold Kivle

Gode og trygge lokalsamfunn med nærhet til offentlig transport, fritidsarenaer, skoler og møteplasser øker trivsel og mulighet til deltagelse.

Bakgrunn/utdannelse:

Jeg er oppvokst i Drammen, flyttet til Lier i 2016 etter å ha bodd flere år på Sørlandet. Valget falt på Lier på grunn av nærheten til Oslo, og muligheten til å bo i landlige omgivelser med fantastisk utsikt. Min utdannelse er allmennlærer med mastergrad i pedagogikk. Lokalpolitikken fanget min interesse i voksen alder etter at jeg i større grad enn tidligere fikk erfare at politiske beslutninger påvirker mitt daglige liv. I Venstre finner jeg et verdigrunnlag jeg kan stå for. Vi lever i et pluralistisk samfunn der toleranse og respekt for ulikhet er viktigere enn noen gang.

 

Interesser:

Det som opptar meg mest for tiden, foruten min jobb, er oppfølging av egne barns fritid og familieaktiviteter. Både på jobb og privat er jeg derfor opptatt av spørsmål knyttet til utdanning, oppvekstvilkår og fritidstilbud til barn og unge. En god offentlig skole bør gi alle barn motivasjon og mulighet til å få vekket sin nysgjerrighet gjennom et bredt tilbud som ikke favoriserer eller ekskluderer.

Vi bør dyrke frem et mangfold av kvaliteter hos våre barn gjennom et utvidet syn på hva som er gode egenskaper og ferdigheter. Gode og trygge lokalsamfunn med nærhet til offentlig transport, fritidsarenaer, skoler og møteplasser øker trivsel og mulighet til deltagelse. Satsing på fellesskapet og mangfoldet er en investering i fremtiden der folk kommer først.

 

Hva jeg vil med Lier:

I fremtiden bør Lier kommune fremheve sine lokale særegenheter i enda større grad slik at vi kan stå frem med våre egne kvaliteter mellom to store kommuner. Kortreist mat, marka som omkranser dalen, våre to fjordsider og Lierelva bør være lett tilgjengelig for alle. Vi bør satse på ett sentrum der vi kan finne sammen i en felles identitet, og ikke minst ett 17. mai-tog. Vi må sørge for smart boligutvikling og infrastruktur som gavner liunger flest, men samtidig tar hensyn til klimautfordringene vi står ovenfor. Lier skal ta sin del av jobben med å nå Norges klimamål for 2030.

Det skal være attraktivt å både bo og jobbe i Lier kommune.

 

Lise (37) er gift, har to barn på 10 og 7 år, og bor på Nordal.