Til innhold

Maria Kristine Løkstad Grande

Lier kommune skal være en
super kommune å vokse opp i, og skal være en foregangskommune når det gjelder muligheter til å ta grønne valg.

Familie: gift

Bakgrunn/utdannelse: faglærer i dans og spesialpedagog. Jobber i barnehage i Asker.

Hva kjennetegner deg?
Jeg er ei aktiv og miljøbevisst friluftsjente som liker å engasjere meg, spesielt innen skole, oppvekst, kultur og natur/miljø.

Hvorfor er du politisk engasjert, og hvorfor endte du opp i Venstre?
Har nettopp flyttet tilbake til min oppvekstkommune Lier, etter å ha studert andre steder i landet. Nå ønsker jeg å bidra til at kommunen utvikler seg i en enda grønnere retning. Venstre er et naturlig parti for meg å velge, da personlig frihet og sosialt ansvar går hånd i hånd, og både skole og miljø er blant mine hjertesaker.

Hvilke ambisjoner har du for Lier kommune de nærmeste årene?
Lier kommune skal være en super kommune å vokse opp i, og skal være en foregangskommune når det gjelder muligheter til å ta grønne valg. Det skal for eksempel være enkelt og effektivt å reise kollektivt eller å bruke sykkelen – til trening, tur og pendling.

Hva er dine styrker og svakheter?
Jeg driver med mange ulike aktiviteter, og har en del verv i flere organisasjoner. Dette kan skape gode synergieffekter, men samtidig skulle jeg ønske døgnet hadde mer enn 24 timer. Det er ikke alltid jeg får tid til alt jeg planlegger, noe som er en svakhet.

Hva legger du i venstres slagord “Folk først”?
Alle skal ha like muligheter, uansett hvilken bakgrunn man har. At vi alle er likeverdige betyr ikke at vi er like, og det er viktig å gi enkeltmennesket personlig frihet, men samtidig ansvar for både fellesskapet og miljøet.