Til innhold

Ole Andreas Lilloe-Olsen

Ole Andreas Lilloe-Olsen er avtroppende gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Bærum, 2. vara til kommunestyret i Bærum og påtroppende fylkestingsrepresentant for Viken Venstre.

Ole Andreas er født i 1957, gift med Kjersti og har fire barn. Han har røtter både i Aker og Bærum fra før reformasjonen, og regner seg til områdets opprinnelige bondebefolkning.

Som lokal- og fylkespolitiker er Ole Andreas opptatt av:

  • areal- og miljøforvaltning og av å bevare Bærum som en grønn bygd med et landlig preg
  • gode oppvekstmiljøer for alle forskjellige typer barn og unge, også uorganisert ungdom, og formidling av kunnskap og kompetanse om naturens muligheter og begrensninger til nye generasjoner
  • stabile og gode bomiljøer med politisk engasjement og innbyggermedvirkning
  • en innholdsrik, trygg og god alderdom

Verv

Ole Andreas er gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Bærum, og har vært det i tre perioder. Han sitter i formannskapet og er nestleder i planutvalget.

Engasjement og erfaring

Ole Andreas er seniorrådgiver i Bondelagets Servicekontor. Han er utdannet som husdyragronom og landbruks- og ressursøkonom, og har spedd på med grunnfag informasjon. Han har hatt en kort karriere som infanterioffiser i HM Kongens Garde og har senere arbeidet innen naturforvaltning og landbruk.

Ole Andreas har alltid vært et organisasjonsmenneske, og har hatt en rekke verv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han er spesielt glad i friluftsliv, og har drevet aktivt med hundesport det meste av livet.