Til innhold

Roger Granum

Roger Granum (V)

Ingenting er umulig!
Det tar bare litt lenger tid.

Roger Granum, Lillehammer

Roger (født i 1959) er regnskapsfører, forretningsfører og senior rådgiver i ECIT Lillehammer AS. Han har fagutdannelse som kokk og har gått på hotellhøyskolen i Stavanger med bedriftsøkonomi som hovedfag. Du kan lese mer om hans yrkesbakgrunn her.

“Det er naturlig at jeg er spesielt opptatt av næringslivets rammevilkår generelt, og at særlig reiselivsnæringen har forutsigbare regler og skattevilkår å forholde seg til. Det har vært en stor påkjenning for næringen at mva-satsen på reiser og hotell har blitt økt fra 8 til 12 % i løpet av veldig kort tid”, sier Granum.

Roger har videre engasjert seg sterkt i samferdselspolitikk og er kritisk til den manglende prioriteringen av jernbanen i Norge. ”Transportkostnader er en viktig del av konkurransevilkårene for næringslivet, og dersom vi ikke sørger for en moderne og rask jernbane mellom landsdelene våre og videre ut i Europa, – ja så taper vi i konkurransen”, sier Roger. ”Og hvis vi ikke har råd til å investere i dette nå, – når skulle vi da ha det?”

“Men det er bare i Venstre jeg finner forståelse for at næringslivet må ha gode betingelser, samtidig som partiet har et engasjement for å levere kloden videre til kommende generasjoner i like god stand. Jeg liker ideologien til partiet og det at partiet i all sin politikk makter å tenke flere generasjoner fram i tid”.