Bodø Venstre sin politikk

Uttalelser fra årsmøtene i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmøtet i Bodø Venstre 21.januar 2015
Fem uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
Grønn Parkering 

Rønvikjordene .
Reelt innsyn i folkevalgte organer 

Oppdrett og miljø.

Viktig med billig kollektivtransport

Årsmøtet i Bodø Venstre 13.januar 2014
Fire uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
All makt i bystyresalen.
– Ja til større kommuner.
Markaloven for Bodømarka?
– Klima og miljø i Bodø.

Årsmøtet i Bodø Venstre 14.januar 2013
Fire uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
Såkornfond
Kun park i Rensåsen!
Venstre krever helhetlig plan for grønn byutvikling
– Venstre vi sikre etterbruk av Kulturhuset

Årsmøtet i Bodø Venstre 17.januar 2012
Fire uttalelser ble vedtatt av årsmøtet.
Et værested
Venstre for Nord-Norgebanen
Nordlandsbanens forlengelse til Lofoten,Vesterålen, Troms og Finnmark
Bodø som kampflybase

Årsmøtet i Bodø Venstre 25.januar 2011
Fem uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
– Utvikle lokalutvalgene
– Absurde anbud
Bodø Venstre vil kjempe for grønn utvikling av Rønvikjordene
– Venstre vil bruke pengene på kulturen — ikke på bygget
– Barnas beste må veie tyngst

Årsmøtet i Bodø Venstre 21.januar 2010
Fem uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
– Kampfly støyer
Bodø trenger Rushtidsavgift
Det haster med å utvikle Rønvikjordene
Nordland for Nord-Norgebanen
– Dublinavtalen

Årsmøtet i Bodø Venstre 15.januar 2009
Tre uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
– Ja til CO2-deponi i Lofoten!
– Bodø Venstre vil gjøre Rønvikjordene enda grønnere!
– Bodø trenger mer demokrati!

Årsmøtet i Bodø Venstre 8.januar 2008
To uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
Miljøutfordringer
Miljøutfordringene i verden. DET HASTER.

Årsmøtet i Bodø Venstre 8.mars 2007
Tre uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:
Kulturhus inn i Kulturkvartalet
Styrking av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Våkn opp, ta klimaansvar!

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**