Årsmøte i Nordland Venstre 2008

Politiske uttalelser og referat fra årsmøtet i Nordland Venstre 2-3.februar 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Referat fra årsmøtet 2008
Neste årsmøte er satt til 14-15.feb 2009.

Vedtatte uttalelser:
Nordland Venstres Miljøpris 2007

Beskytt personvernet!

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Vegsektoren i Nordland må gies økte rammer

Avvis Stjernø-utvalgets rapport — nei til nedlegging av Høgskolen i Nesna!

Andre vedtatte uttalelser:
1. Lokalsykehusene må bevares
2. Nordnorgebanen må bygges nå
3. Regjeringen må hindre nedbygging av strandsonen
4. Skole i fokus
5. Gi elevene fritt skolevalg
6. Miljøutfordringer
7. Krav til responstid for politi
8. Inntekstssystem

Følgende uttalelser ble oversendt styret:
1. Framtidsretta forsvar
2. Nordland Venstre oppfordrer til klimakutt i kommunen
3. Velg miljøvennlige energiløsninger
4. Energisparing
5. Valnesfjord helsesportsenter
6. Pyramiden som aldri ble snudd
7. Lokalsykehus
8. Tannhelse

Følgende uttalelser ble oversendt fylkestingsgruppen:
1. Sats på høyere utdanning i Nordland
2. Friluftsområder for alle
3. Skepsis til skolesammenslåing

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**