Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO)

Venstres Opplysnings- og Studieforbund presenterer sine nye studieplaner for 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO) er Venstres studieorganisasjon. VO er en selvstendig organisasjon med eget styre og egne vedtekter. Venstres landsstyre er årsmøte i VO. VO har ingen representasjonsrett i Venstres organer.

VO-sky

Venstres Opplysnings- og Studieforbund har i 2014 utviklet nye kurs/studieplaner. Studieplanene er tilpasset aktivitets- og skoleringsopplegget til Venstre.

Vi har laget kurs for nybegynnere og viderekomne, de som er opptatt av organisasjonsbygging, og de som brenner for Venstres politikk.

Du som har fått vervet som skoleringsansvarlig i ditt lokal- eller fylkeslag oppfordres til å gjøre deg kjent med studieplanene og lage skoleringsaktiviteter som passer til dine medlemmers behov.

Det skal være gøy å være politisk engasjert i Venstre! Kunnskap gir makt, og kunnskapsrike politikere blir bedre ledere og tar klokere beslutninger.

 

Tilgjengelige kurstilbud
Kursnavn: Studieplannummer:
(Disse kursene kan arrangeres av fylkeslag, og større lokallag)
•Venstreskolen: Ny i Venstre >> 10001
•Venstreskolen: Organisasjonsarbeid i Venstre >> 10002
•Venstreskolen: Ny som leder i Venstre >> 10003
•Venstreskolen: Lokalpolitiker i Venstre >> 10004
•Venstreskolen: Kursleder i Venstre >> 10005

Kursnavn: Studieplannummer:
(Disse kursene kan arrangeres av alle lokallag)
•Kommunestyre- og fylkestingsarbeid i praksis (Politisk verksted) >> 12014
•Styrearbeid i praksis (Organisatorisk verksted) >> 22014
•Verksted: Programarbeid >> 32014
•Verksted: Valg- og nominasjonsarbeid >> 42014
•Verksted: Valgkamp- og kampanjearbeid >> 52014
•Valgkampevaluering >> 62014
•Menneskerettigheter >> 72014
•Lokalt utarbeidet studieplan >> 82014

Last ned komplett hefte over studieplaner

REGLEMENT OG INSTRUKSJONER :
Regler for studiearbeid som gir støtte:
•Minste krav til antall deltakere er 3, og deltakerne må ha deltatt på tre fjerdedeler (75%) av møtene, (for eksempel 3 av 4 møter, eller 6 av 8 møter osv.)
•Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
•Kurset må strekke seg over 8 klokketimer, eller mer.
•Ingen krav til antall møter.
•Aktiviteten kan ha startet i 2014, men siste møte må være avholdt i kalenderåret 2015.

Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes til VO gjennom hele året, og studiestøtten for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt fortløpende. Det er mulig å sluttmelde studieaktivitet elektronisk, og fylkes/lokallag som ønsker dette bes ta kontakt med VO for brukertilgang og passord, samt brukermanual.
Siste frist for å sluttemelde aktiviteten for 2015 er satt til 31. januar 2016.

Studiestøtten til arrangøren er 50 kroner pr. time (uavhengig av antall deltakere).

Retningslinjer for studievirksomheten kan du laste ned her
Sluttmeldingsskjema
•Last ned Excel-dokument: Sluttmeldingsskjema_2015 (Excel)
•Last ned PDF: Sluttmeldingsskjema_2015 (PDF)

Frammøteliste:
Last ned Excel-dokument: Frammøteliste_VO_2015 (Excel)
Last ned PDF: Frammøteliste_VO_2015 (PDF)
Husk å påføre deltakernes kjønn og fødselsår (for SSB)
(Liste/rapport fra medlemsregisterets aktivitetsfunksjon godkjennes også)

Kontaktinformasjon
For spørsmål og informasjon om kursmateriell og kursbevis, kontakt oss!

Venstres Opplysnings- og Studieforbund
Møllergata 16
0179 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 40 43 50
Dir. tlf: 908 72 453 (Tove Hofstad)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**