Akershus Venstre mener

Venstre vil at Akershus skal være et godt fylke å bo og leve i. Vi vil utvikle lokalsamfunn med levende og trivelige møtesteder. Vi må tenke mer helhetlig om hvordan vi utformer nærmiljøet vårt for å spare natur, landbruksarealer og grøntområder. Venstre vil at Akershus skal være et foregangsfylke for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø, sier Venstres fylkesvaraordfører og 1. kandidat, Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fylkesprogrammet finner du som pdf. her. Se også kortversjon av programmet “valgfolder” som pdf.

 Inge Solli, 1. kandidat til fylkestingsvalget.

Inge Solli, 1. kandidat til fylkestingsvalget.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Vår region skal være preget av høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling og skapende engasjement for framtidsrettede forbedringer. Vi vil at Akershus skal være et foregangsfylke for miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger, og et fylke som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping, sier Solli.

Levende byer og steder
Akershus Venstre vil at Akershus skal kjennetegnes med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende byer og steder. Vi vil oppmuntre til frivillig arbeid og et mangfoldig kulturliv, og vil at Akershus fylke skal være et fylke med sterkt internasjonalt engasjement.

Folk først
– Norge trenger en ny kurs som setter folk først og systemer og særinteresser i andre rekke. Venstres kandidater vil derfor be om velgernes tillit ved høstens lokalvalg for å gjennomføre en storsatsing på utdanning, nyskapende næringsliv og gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom prioritering og modernisering, gjennom et sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger det mest, sier Inge Solli som er Venstres førstekandidat ved fylkestingsvalget i Akershus.’

Akershus Venstres fylkestingsprogram 2011-15 kan du lese her:

VENSTRES PROGRAM FOR AKERSHUS 2011 — 2015
– Et foregangsfylke for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø
1. Akershus Venstres visjon
2. Kunnskap og kvalitet i videregående opplæring
3. Samferdsel
4. En areal- og miljøpolitikk for framtiden
5. Kreative mennesker og nyskapende bedrifter skal trives i Akershus
6. Kultur, idrett og friluftsliv – noe å leve for
7. Folkehelse — forebyggende helsearbeid
8. Akershus — et fylke med sterkt internasjonalt engasjement

Se også:
Program 2011-2015 som pdf (A5, 24 sider)

Valgfolder (pdf)
Les mer om våre toppkandidater til fylkestingsvalget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**