Årskavalkade 2011

2011 har vært et begivenhetsrikt år for Nes Venstre, hvor vi både har markert 100-års jubileum og opplevd vårt beste valgresultat siden før krigen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Januar

Ahus - Akershus Universitetssykehus

I januar kunne vi konstatere at pasientombudet var enige med oss i at nesbuene bør ha Ahus som lokalsykehus. Dette var også måneden da vi begynte arbeidet med gårdsnavnsaken, og vi gikk ut og sa at klimaplanen ikke var ambisiøs nok.

Februar

Nes Venstres toppkandidater 2011

I februar ble Nes Venstres valgliste for 2011 klar, med 36 gode kandidater villig til å representere partiet. Videre sørget vi for at nesbuene fremdeles får anledning til å stille spørsmål til politikerne i forkant av kommunestyremøtene. I et leserinnlegg forklarte Øystein hvordan Nes Arena kunne finansieres gjennom en finansieringsmodell som har fått navnet Smidt-modellen. Samme måned ga Nes Venstre tydelig uttrykk for at partiet er imot datalagringsdirektivet (DLD), og Sesselja begynte sin besøksrunde i kommunen.

Mars

Årnesbrua i solskinn

I mars foreslo Øystein at man bygger ei gangbru i tre over Glomma. Arbeidet med programmet for neste periode var godt i gang, og Nes Idrettsråd avla Nes Venstre et besøk for å legge frem idrettens ønsker for 2011-2015. Parallelt ble det arbeidet med jubileumsboka for Venstres 100 år i Nes.

April

Sesselja Bigseth i samtale med Line Fidje Liberg fra Utdanningsforbundet

I april ga vi vår støtte til nytt klubbhus og garderobe for Raumnes og Årnes Idrettslag (R&Å IL). Vi ga oss i kast med nok en lyttekampanje, denne gangen om kunnskapssamfunnet, og vi ønsket fortsatt konkurranseutsettelse av renholdet.

Mai

Omslag

I mai ble arbeidet med jubileumsboka ferdigstilt. Den fikk navnet Visjon og virkelighet, og har du ikke kjøpt den allerede, kan du gjøre det nå ved å sende en e-post til Øystein eller Sesselja. Vi fortsatte også arbeidet med programmet og planla valgkampen.

Juni

Abid Raja og Øystein Smidt

I juni ga vi ut jubileumsboka Visjon og virkelighet, og Abid Raja tok turen til lanseringen under Årnesdagene. Samme måned kom en lokal meningsmåling som plasserte Venstre på vippen i det som lå an til å bli en valgthriller. Jun i sto også i skolens tegn da vi bl.a. oppsummerte kunnskapskampanjen og ga svar til Utdanningsforbundet. Vi tok også til orde for mer offentlighet i Nes kommune.

Juli

kvit rose

I valgår kan man ikke ta fri fra politikken i juli, og lokallagene på Øvre Romerrike møttes til et nytt fellesmøte. Videre var vi aktive og skrev en rekke leserinnlegg om bl.a. parkeringsplasser, Kongsvingerbanen, og stemmerett til 16-åringer. Men som resten av landet ble vi preget av det vonde som skjedde 22. juli, og vi tok en stans i den lange valgkampen de neste ukene.

August

Valgtorg på Nes videregående skole med Unge Venstre på stand

Valgkampen ble offisielt startet 13. august, men lokalt ble det en senere valgkampstart. I kjølvannet av 22. juli var det flere som ble politisk bevisste, og mange meldte seg inn i politiske partier, også i Nes Venstre.

Når valgkampen først var i gang, holdt vi ikke tilbake i innsats. En mediekampanje ble lansert, og en rekke leserinnlegg kom på trykk i tillegg til oppslag om Venstres politikk. Vi deltok på valgtorg på skolene, sto på stands, og arrangerte togaksjoner.

September

Valgvake på rådhuset – Øystein, Stig og Tom venter på resultatene

Valgvake på rådhuset – Øystein, Stig og Tom venter på resultatene

I september fortsatte vi å gjøre oss synlige i media og i bygda. Denne måneden kom også svaret fra Solheim om gårdsnavnsaken, etter vi hadde bedt Tenden ta opp saken med ministeren.

September var valgmåned, og de første resultatene kom med skolevalget, hvor Nes Venstre gjorde det strålende. Venstre gjorde det godt under kommunevalget også, med 6,1%, som er det beste resultatet siden før krigen, et resultat som likevel bare gjorde oss mellomfornøyde.

Oktober

Oppgang

Oktober var måneden for å hente seg litt inn igjen, men ikke før Øystein hadde forhandlet om Venstres posisjoner i bygda. Vi fikk også den gledelige nyheten om at nettsidene er blant de fem mest besøkte nettsidene av alle Venstres lokallag.

November

Øystein Smidt

I november startet budsjettarbeidet, og vi la frem vårt alternative budsjett.

Desember

Jul Møre og Romsdal

I desember ble det klart at årets budsjettforhandliner lå an til å bli de mest oppsiktsvekkende på mange år, da manglende samarbeid blant de rødgrønne førte til at Senterpartiet valgte å forhandle med de borgerlige. Venstre, Høyre, Sp og KrF gikk sammen om et budsjett, som fikk flertall med støtte av FrP, og Venstre fikk gjennomslag for en rekke av våre saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**