Byrådets forslag til budsjett 2013 — En fremtidsrettet satsning på skole og miljø

Byrådet i Oslo legger i dag frem sitt forslag til budsjett for 2013 — Budsjettforslaget er en tydelig prioritering av skole, kollektiv, kultur og frivillighet, sier byrådets nestleder, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I budsjettforslaget for 2013 styrkes kollektivsatsningen med 60 millioner kroner sammenlignet med 2012. Dette vil sammen med midlene i Oslopakke 3 gi økt kapasitet i kollektivtilbudet, og mulighet til å gjennomføre viktige investeringer i infrastruktur, blant annet innkjøp av nye trikker og bygging av Lørenbanen.

 - Kollektivsatsningen er avgjørende for at Oslos klimagassutslipp skal reduseres, og for å sikre en effektiv transport for byens innbyggere, sier Ola Elvestuen (V).

– Kollektivsatsningen er avgjørende for at Oslos klimagassutslipp skal reduseres, og for å sikre en effektiv transport for byens innbyggere, sier Ola Elvestuen (V).

– Kollektivsatsningen er avgjørende for at Oslos klimagassutslipp skal reduseres, og for å sikre en effektiv transport for byens innbyggere. Årets budsjettforslag viderefører satsningen Venstre har kjempet for gjennom mange år, med lave priser på månedskort og hyppige avganger, sier Elvestuen. Blant de viktigste kollektivsatsningen i budsjettet trekker han frem Lørenbanen, utvidelse av trikkenettet i Dronning Eufemias gate og innføring av 7,5-minutters rute på Røabanen. I tillegg vil det bli satt inn fulle toglengder på Furusetbanen og Grorudbanen. Elvestuen vil også sette i gang arbeidet med en ny stasjonsstruktur for Holmenkollbanen, og begynne planleggingen av et nytt, planfritt kryss på Vinderen.

– I tillegg til kapasitetsøkningen, har kollektivsystemet i Oslo stort behov for vedlikehold og oppgradering. I 2013 vil vi blant annet ferdigstille oppgraderingen av Lambertseterbanen, og sette i gang arbeidet med å anskaffe nye, stillegående trikker. Dette vil også medføre mindre slitasje i kollektivgatene, sier Elvestuen.

 I investeringsbudsjettet setter vi av midler til å bygge 2 800 nye elevplasser i 2013, forteller byråd Hallstein Bjercke

I investeringsbudsjettet setter vi av midler til å bygge 2 800 nye elevplasser i 2013, forteller byråd Hallstein Bjercke

Osloskolen skal være landets beste
– Osloskolen er allerede landets beste, og med årets budsjettforslag fortsetter vi prioriteringen av høy kvalitet og individuell tilpasning i undervisningen, fortsetter Elvestuen.

– Byrådet foreslår å øke bevilgningene med 273 millioner kroner i tillegg til pris- og lønnsveksten. I tillegg til den generelle styrkingen av skolebudsjettet, settes det av 6 millioner til talentsatsning, 22 millioner til språkopplæring i barnehager og 2 millioner til styrking av skolehelsetjenesten.

Byråden for kultur og næring, Hallstein Bjercke, er også svært fornøyd med prioriteringene i budsjettforslaget. Han er blant annet ansvarlig for utbyggingen av nye skoler over hele byen.

– I investeringsbudsjettet setter vi av midler til å bygge 2 800 nye elevplasser i 2013, for å møte den store befolkningsveksten Oslo opplever. Det er veldig positivt at så mange vil bo i Oslo. Byrådet vil sørge for at alle får et godt tilbud, og at Osloskolen fortsatt skal holde landets høyeste kvalitet. I tillegg til satsningen på skole, setter vi av 150 millioner til rehabilitering og vedlikehold av barnehager. Dette er et løft jeg er sikker på at småbarnsforeldre, og ikke minst barna selv, vil sette stor pris på, sier Bjercke.

Som kulturbyråd er Bjercke også ansvarlig for å lage den nye kulturbydelen i Bjørvika. Byrådet setter av midler både i budsjettet og økonomiplanen til å bygge nye Deichmanske hovedbibliotek, som skal bli en av landets ledende kulturinstitusjoner. – Det nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap, og tar biblioteket med inn i den digitale verden, sier byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke.

En annen gledelig nyhet for byens kunst- og kulturliv er at omleggingen av utsmykkingsordningen for offentlige bygg og uterom legges om. Omleggingen er basert på et tidligere initiativ fra Venstres Kjell Veivåg, og fører både til at det blir mer penger til kunst, og at man står friere enn før i måten man disponerer midlene på.

Byråd Hallstein Bjercke lover også at han vil gjennomføre en kartlegging av hvilke av kommunens arealer som kan brukes til kulturelt og kreativt arbeid. I tillegg økes potten for løpende kunst- og kulturtiltak til 6,1 mill kr.

 - Omsorg for byens utsatte grupper har alltid vært viktig for Venstre, og byrådet foreslår derfor å videreføre den mangeårige satsningen på rusomsorg, sier Toril Berge, gruppeleder for Venstre

– Omsorg for byens utsatte grupper har alltid vært viktig for Venstre, og byrådet foreslår derfor å videreføre den mangeårige satsningen på rusomsorg, sier Toril Berge, gruppeleder for Venstre

Omsorg og frivillig innsats
Venstres gruppeleder og nestleder i Helse- og sosialkomiteen, Toril Berge mener budsjettforslaget for 2013 er det beste bystyret har fått på mange år.

– Byrådet foreslår å prioriterer skole og kollektiv, og det er et forslag Venstres gruppe stiller seg helhjertet bak. Men jeg er også glad for at man til tross for den stramme kommuneøkonomien har klart å sette av midler til å opprettholde frivilligheten på omtrent samme nivå som tidligere. Omsorg for byens utsatte grupper har alltid vært viktig for Venstre, og byrådet foreslår derfor å videreføre den mangeårige satsningen på rusomsorg, både gjennom det nye mottakssenteret i Storgata 36C, med sprøyterom og akkuttovernatting, styrking av Lasso-prosjektet (LegemiddelAssistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling) og hjelpetiltak rettet mot prostituerte. I tillegg foreslår byrådet å bruke til sammen 2 milliarder over fire år til totalrehabilitering av Hovseterhjemmet, Ullerntunet sykehjem, Lindeberg omsorgssenter og Ryenhjemmet, og å investere i overkant av 1 milliard i boliger til vanskeligstilte og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sett under ett har budsjettforslaget en tydelig sosial profil, i tillegg til den ambisiøse satsningen på skole og kollektiv, avslutter Berge.

Mer om budsjettet
Les mer om budsjettet på Oslo kommunes nettsider. Både selve budsjettforslaget og byrådets pressemeldinger kan lastes ned fra disse sidene.

Flere saker om byrådets budsjettforslag på Oslo Venstres nettsider:
Et skolebudsjett å være stolt av
Et offensivt kollektivbudsjett
Flere sykkeltraseer og ladeplasser
Rent, blått og grønt — en hovedstad det skinner av
Oversikt over de viktigstes satsningene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**