Skryt for synkende saltbruk

Ski kommune får i Nationen 8. januar skryt for arbeidet med å redusere bruken av veisalt, et flott innbyggerinitiativ som kommunestyret sluttet seg til og som Ski Venstre har vært og er en pådriver for å følge opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ski kommune vedtok i 2011 å fase ut veisaltingen på kommunale veier, og ba Statens Vegvesen om å gjøre det samme. Vedtaket kommer etter et flott innbyggerinitiativ, som kommunestyret stilte seg bak. I oppfølgingen av vedtaket har Ski Venstre vært en pådriver for å få kommunen til å redusere bruken så mye som overhode mulig og forsøke å finne alternativer til veisalt.

Ifølge Grønt regnskap 2013 for Ski kommune brukte kommunen fortsatt 55 tonn veisalt og 10 tonn salt til å myke opp idrettsbaner. Ifølge ordfører er veisaltingen nå redusert til kun å omfatte to kommunale veier i Ski.

Ski Venstre vil fortsette å følge denne saken tett og bidra til å finne alternativer også for den gjenstående saltbruken.

Les artikkelen i Nationen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**