Våre hjertesaker

Skole – Venstre vil kjempe for en skole som er kunnskapsbasert, raus og med omsorg for enkelteleven. Venstre ser enkeltindividet og vil legge til rette for at hver enkelt lærer får rammer til å gjøre jobben best mulig, og for at hver elev skal nå sitt potensial. Se mer om vår skolepolitikk for Melhus eller Venstres generelle skolepolitikk.

Flere til fots, på sykkel, kollektivtrafikk og i elbiler – vi ser en sammenheng mellom utvikling av bymessig boligutvikling i Melhus sentra, infrastruktur og miljø. For oss er det viktig at fremtidens melhusbygg gjøres mindre avhengig av bil, for miljøets og for helsas skyld. Se mer om vår politikk for trafikk, transport og vei.

Gründere – Melhus må bli en kommune hvor nye bedrifter ønsker både å etablere seg og å bli værende, uansett størrelse på bedriften. Venstre ønsker derfor å etablere et servicekontor for næringslivet ved Rådhuset, der man kan komme innom uten å gjøre avtale først og få hjelp med idé- og forretningsutvikling. Se mer om vår næringspolitikk for gründere i Melhus.

Trygghet og trivsel for Melhusbarn – Venstre ønsker å gi alle barn en like god start på livet, uavhengig av foreldrenes inntekt eller sosiale bakgrunn, nasjonalitet, hudfarge eller bosted. Vi har løsninger for å støtte småbarnsfamilier og gjøre tidsklemma lettere. Se våre løsninger for barn og familier i Melhus.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**