Elise og Jan på Landstyremøte

Harstad var godt representert på helgas landsstyremøte, med både Elise Jenssen og Jan Fjellstad i salen. Elise er leder av Troms Unge Venstre, og Jan som er styremedlem i Troms Venstre trådte inn som vara for Irene Dahl. Begge trakk fram den generelle politiske debatten som høydepunktet, Elise vektla Unge Venstres gjennomslag i uttalelsen om forenkling av adopsjonsregelverk og Jan trakk fram uttalelsen om forbud mot atomvåpen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Under den generelle politiske debatten kan tillitsvalgte fra hele Venstre-Norge holde innlegg om akkurat de sakene de er opptatte av. Dette er en fin måte å få et bilde av hvilke saker som rører seg, og gir god inspirasjon til hvilke saker en selv kan løfte fram. Også Elise holdt innlegg under denne debatten, og valgte å snakke om omsorgssvikt. Hun beskrev hvordan 100000 barn i Norge i dag er utsatt for omsorgssvikt, og hvordan taushetsplikt og andre barrierer mellom ulike instanser gir mindre samhandling til barns beste.

Følgende uttalelser ble vedtatt på landsstyremøtet:

Verden trenger et forbud mot atomvåpen: Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke er underlagt et internasjonalt forbud

Venstre vil styrke og forenkle adopsjonslovgivningen: Mens 40 millioner barn er foreldreløse i verden i dag, synker adopsjonstallene i Norge fra 785 i 2002 til 154 i 2013.

Et krafttak for bedre folkehelse: Venstres landsstyre mener at tidlig innsats, psykisk helse og tilrettelegging for aktive liv må prioriteres i folkehelsearbeidet.

Bevar storørretstammene i Norge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**