Følg: Akershus Venstre på landsmøte

Foto: Morten Skåningsrud

I helgen arrangeres Venstres landsmøte i Tromsø. På plass i Tromsø er 19 delegater og 3 observatører fra Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Delegasjonen ledes av Jonas Vevatne. I tillegg til delegasjonen er Akershus Venstre representert gjennom henholdsvis sentralstyrevara Solveig Schytz, stortingsrepresentant Abid Raja og leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.

— Vi har store forventninger og håper på et godt landsmøte, sa delegasjonsleder, Vevatne før oppstart.

Det er liten tvil om at det blir et spennende landsmøte, med en nylig inngått asylavtale.

** 13.00 Akkurat nå står Trine på talerstolen, og stemningen er god.
** 16.20 Hulda Tronstad har holdt sitt innlegg. Det kan leses her.
** 17.30 Vern av myr er vinn-vinn-vinn situasjon

Fylkesleder i Akershus Unge Venstre og 2. kandidat i Bærum, Tiril Eid Barland, løfter myrvernet på talerstolen. Myrvern er viktig for naturen og oss mennesker – i tillegg til å være et praktisk talt gratis klimatiltak.

– Bevaring av de eksisterende, naturlige klimagasslagrene i form av vern av myr kan spare oss for enorme utslipp

** 17.45 Vi må veie friheten opp mot ansvaret i forhold til bruken av rusmidler

– “Den problemfrie rusen” er en myte, sier Solveig Schytz, landsstyremedlem og leder i Akershus Venstre.

Solveig tar opp det store dilemmaet knyttet til rusmiddelbruk. Det liberale standpunktet at den enkelte må få velge hvilke rusmidler man ønsker å bruke, må veies mot det det sosiale problemet med avhengighet og konsekvenser for omgivelsene.

– En ansvarlig ruspolitikk er å sette folk først! avslutter Solveig.

**18.00 — Vi har mye å lære av Norge om elbilsatsningen

Landsmøtet gjestes hvert år fra både inn- og utland. Anni Lööf, leder for Centerpartiet, det grønne, sosialliberale partiet i Sverige innrømmet i sin tale at svenskene er litt misunnelige.

I Trines tale gikk hun inn for å opprettholde elbilfordelene.

Delegasjonsleder, Jonas Vevatne er fornøyd med strålende innsats fra Akershus-benken etter dag 1.
Delegasjonsleder, Jonas Vevatne er fornøyd med strålende innsats fra Akershus-benken etter dag 1.

Lørdag

10.30 Paralellsesjoner

Delegatene er nå i paralellsesjoner.

Johan Meyer på talerstolen under paralellsesjonene.
Johan Meyer på talerstolen under paralellsesjonene.

11.30

Jonas Vevatne taler til Venstres landsmøtet.
Jonas Vevatne taler til Venstres landsmøte.

13.00

Ordførerkandidat i Ullensaker, Roger Axelsson på talerstolen.
Ordførerkandidat i Ullensaker, Roger Axelsson på talerstolen.

13.00 Nina Jensen skal tale

Nina Jensen taler til landsmøtet.
Nina Jensen taler til landsmøtet.

18.00 Runar Bålsrud holder foredrag om bærekraftig utvikling

– Hurdal skal bli et plussamfunn innen 2025

Runar Bålsrud taler til talsmøtet.
Runar Bålsrud taler til talsmøtet.

Det sier ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud, til Venstres landsmøte, og dermed hever han lista for alle Venstres kommunepolitikere, som denne helgen diskuterer “Grønn vekst” på Venstres landsmøte i Tromsø.

Landsmøtet samler Venstres stortings- og lokalpolitikere fra hele landet, som i helgen debatterer hvordan man skal gjennomføre det grønne skiftet; en overgang til et klimavennlig samfunn – og samtidig skal bevare velstanden.

Det går et lite sus gjennom landsmøtesalen når Bålsrud forteller Venstres landsmøte at man i septemeber 2014 fikk et enstemmig kommunestyre med på å gjøre Hurdal til et plussamfunn innen 2025. – Inkludert Fremskrittspartiet, legger Bålsrud til. Plussamfunnet Hurdal skal bli skal være bærekraftig, karbonnøytralt eller bedre, og tilføre innbyggere og besøkende økt livskvalitet.

– For å få dette til må grunneierne se at dette lønner seg, sier Bålsrud. I planene ligger bærekraftig utbygging for 4,4 milliarder, i økolandsby, plusshytter og stedsutvikling i Hurdal sentrum, inkludert en fordobling av innbyggertallet. Økolandsbyen i Hurdal er Norges første, med plusshus i tre; kommersielt realisert og kanskje det første i verden som er organisert som borettslag.

Plussamfunnet dreier seg ikke bare om utbygging, men også om satsning på kortreiste, lokale ressurser. I Hurdal satser man på å bygge i tre, øke produksjonen av lokal, bærekraftig mat og øke gjenvinningen av avfallsprodukter. Målet er også å gjøre all kollektivtransport basert på fornybar energi, samt sikre lokalsamfunnet lade- og energistasjoner slik at innbyggere og tilreisende kan bruke miljøvennlige el-, hydrogen- og biogassbiler.

Et grønt skifte krever også oppslutning blant innbyggerne: – Vi vil skape begeistring gjennom å dele, sier han, og inviterer til Bærekraftfestival i Hurdal, 24.-25. juni 2015. – Hurdal tar ansvar, sier Bålsrud, og utfordrer alle landets kommuner til å forplikte seg til å sette bærekraftige mål.

WWF-Norge støtter og utfordrer Venstre

– Tiden er overmoden for en grønn omstillingspakke, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge, til Venstres landsmøte, der Grønn Vekst er hovedtema. – I stedet for å investere i oljeutvinning i Arktis og Barentshavet, bruk milliardene til investeringer i grønn vekst.

– Venstre er et svært sterkt parti på klima, men vi ønsker at dere skal bli tydeligere også på klassisk naturvern, sier Jensen. – Vi må ta vare på naturen vår.

Søndag

09.00 Solveig Schytz åpnet siste dagen

Solveig Schytz talte til landsmøtet om grønn vekst i fylkeskommunen.
Solveig Schytz

Ressurser:
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/klima/ipcc/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

10:00 Njål Vikdal talte til landsmøtet
Njål Vikdal

Hulda Tronstads innlegg

Tiril Eid Barland sitt innlegg

Solveig Schytz' innlegg

Følg landsmøtet

Artikkelen oppdateres kontinuerlig gjennom helgen av Morten Skåningsrud, Kjetil Jørgensen-Dahl og Einar Helland Berger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**