Bedre framkommelighet på veiene

E18 Asker. Foto: Ivar Knai
E18 Asker. Foto: Ivar Knai

Asker er i rask vekst. Askers kø-problemer kan bare løses med mer kollektiv, sykkel og gange. Det gir min-
dre kø for de som må kjøre bil.

Investeringer i gode kollektivløsninger er avgjørende for å avlaste veinettet, både før ny E18, under bygging av ny E18 og når en ny E18 en gang står ferdig. I tillegg må restriktive tiltak innføres slik at ikke køene øker på lokalveiene i Asker.

Venstre vil:

  • Dagens E18 må utvikles med mål om å redusere miljøulempene.
  • Innføre miljøfelt for nyttetrafikk, nullutslippsbiler og samkjøring.
  • Stimulere til økt bruk av deleordninger for bil.
  • Legge til rette for energistasjoner som tilbyr hydrogenfylling, hurtiglading og semi-hurtiglading for elbiler og andre nullutslippskjøretøy.
  • Erstatte bruk av veisalt med mer miljøvennlige alternativer.

 

Mer politikk for et grønnere Asker

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**