En bydel for kunnskap, kultur og frivillighet

Foto: Tomas Liberg Foshaugen

Sagene Venstre har 6 områder i programmet sitt for 2015-2019. Hver dag frem mot valget ønsker vi at du skal bli kjent med ett av dem, så du finner ut om Venstre er noe for deg. I dag presenterer vi område 5: En bydel for kunnskap, kultur og frivillighet.

Venstre vil gjøre Sagene til en enda bedre bydel å bo i livet gjennom – uansett hvem du er og hvilke behov du har. Det skal være en bydel der hver enkelt har frihet til å leve sitt liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Vi vil skape trivsel og bevare miljøet og de grønne lungene. Vi vil ha en trygg bydel som legger til rette for aktivitet og utfoldelse – både næringsliv, kulturliv og frivillig innsats, slik at alle kan bruke sine evner og forutsetninger til det beste for seg selv og samfunnet.

Kunnskap og kultur er viktig for å skape trivsel og engasjement hos innbyggerne. Frivillighet er sentralt i dette arbeidet, både gjennom tradisjonelle organisasjoner, men Venstre vil også støtte uorganisert og egenorganisert aktivitet. Venstre er partiet for ildsjeler og kulturinteresserte. Vi fokuserer på smarte løsninger, og setter folk foran systemer.

Sagene Venstre vil:

 • videreføre og utvikle Torshov-filialen av Deichmanske bibliotek som møtested for utveksling av kunnskap
 • styrke dagens tilbud til barn og unge i bydelen, som for eksempel UngMedia, UngMetro og Metropolen
 • støtte ulike kulturuttrykk, også andre uttrykk og andre organiseringsformer enn de tradisjonelle
 • sørge for at det lokale kulturlivet har tilgang på gode lokaler til øvelser, konserter og utfoldelse
 • videreføre og utvikle Torshov-filialen av Deichmanske bibliotek som møtested for utveksling av kunnskap
 • foreta en gjennomgang av bydelens kulturlokaler, inkludert kirkene, for å sikre økt tilgjengelighet og økt aktivitet
 • styrke Sagene samfunnshus som et allsidig møte- og aktivitetssenter
 • jobbe for at flere av bydelens innbyggere blir involvert i frivillig arbeid
 • sørge for at all informasjon fra bydelen er på nett og universelt tilgjengelig
 • jobbe for at Voldsløkka får en helhetlig utvikling og at det kommer på plass en matchbane i perioden
 • legge til rette for en gratis utlånssentral av sportsutstyr til barn og unge i tilknytning til Voldsløkka opp til 18 år
 • sørge for at Voldsløkka er måket før seriekamper

 

Se programmet til Sagene Venstre for perioden 2015-2019 her.
Se presentasjon av område 1 her.
Se presentasjon av område 2 her.
Se presentasjon av område 3 her.
Se presentasjon av område 4 her.

Vi jobbet hardt for at forslaget om at Ung Media skulle legges ned ikke skulle gå igjennom. For oss er det viktig med et godt og bredt kulturtilbud til barn og ungdom, så alle får oppleve mestring og utvikle seg på det hver og en er dyktig i og trives med:


Her fra UKM Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo, arrangert av Ung Media. Tidligere daglig leder, Tor Egil Vaule Andersen, fikk årets ildjel-pris fra UKM Norge for arbeidet i 2015.

 

Her var Venstres Guri Melby, Oslos idrettsbyråd, på besøk i bydelen for å høre om ulike løsninger for Voldsløkka. Vi gleder oss til matchbanen begynner å bygges nå i 2016!

voldsløkka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**