Ikke stopp byggingen av Diagonale!

Her finner du spørsmål og svar om debatten rundt bygging av nytt hovedbibliotek i Bjørvika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hva mener Venstre om nytt hovedbibliotek?

Både byrådslederen, finansbyråden og kulturbyråden fra Arbeiderpartiet har skapt stor usikkerhet rundt om det nye hovedbiblioteket i Bjørvika vil bli bygget, og Venstre frykter for bygget.

Bystyret har vedtatt å bygge nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika, og byggearbeidene har snart pågått i to år. Venstre har kjempet i to tiår for at Oslo skulle få et nytt hovedbibliotek. Biblioteket er Norges mest populære kulturtilbud og Deichmanske i Oslo har 2,4 millioner besøkende hvert år. Det nye hovedbiblioteket skal være selve hjertet i det som skulle bli Europas beste og mest moderne bibliotektilbud til glede for alle i byen vår. Biblioteket er en møteplass med lav terskel, hvor folk kan møtes og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet uavhengig av kjøpekraft – en kultur- og kunnskapsallmenning. Biblioteket er unikt fordi det er en institusjon som benyttes av personer fra hele byen, med ulik sosial og kulturell bakgrunn, i alle aldre og med alle slags leveveier. Og det er av stor betydning at det plasseres et bibliotek i akkurat Bjørvika. Et område som ellers er preget av næringsliv og høykultur har åpenbart behov for møteplassen biblioteket representerer. Det nye hovedbiblioteket skal bli selve symbolet på det nye Oslo – på kulturbyen og kunnskapsbyen Oslo. Venstre har derfor prioritert byggingen av Diagonale.

Hva mener Venstre om kostnadsoverskridelsene?

Venstre har hele tiden vært opptatt av å bygge det best mulige biblioteket til en best mulig pris, og det har vært arbeidet målrettet for å holde byggekostnadene nede. Prosjektet har likevel hatt en krevende oppstart med kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Vi tar selvsagt ansvar for styringen av prosjektet i den perioden vi satt i byråd. Derfor la også det forrige byrådet bestående av Venstre, Høyre og KrF inn budsjettoverskridelsen på 380 millioner kroner i budsjettet før vi gikk av. Det at disse pengene nå er tatt ut igjen av det nye byrådet er svært bekymringsverdig. Det nye byrådet bestående av Ap, SV og MDG skaper med dette usikkerhet rundt realiseringen av prosjektet. 380 millioner utgjør omtrent 15% av totalbudsjettet for biblioteket. Det er ingen liten sum, men Venstre mener det er en riktig prioritering.

Hva skjer videre?

Det nye byrådet kommer med sin tilleggsinnstilling nr. 2 denne uken. I denne saken vil byrådet legge frem om de ønsker å bygge et nytt hovedbibliotek i Bjørvika eller ikke. Det er usikkert hva de vil komme frem til, men Venstre er tydelige på at Diagonale er det beste for byen. Diagonale kan aldri erstattes av et rehabilitert gammelt bygg eller flere småbiblioteker rundt i byen. Diagonale, lokalisert like ved Norges største kollektivknutepunkt skal bli et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap. Dersom man ønsker et nytt og flott hovedbibliotek må man være villig til å prioritere penger både til investering og drift. Det er Venstre.

 

Andre saker om Diagonale:

Nytt hovedbibliotek vedtatt
Nytt hovedbibliotek fullfinansiert
Venstre ønsker Lamdba og Diagonale
Kronikk fra Espen Ophaug, Hallstein Bjercke og Trine Skei Grande
Hallstein Bjercke om usikkerheten byrådet har skapt rundt Diagonale.
En skam om Deichman blir skrinlagt.

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**