Valgprogram

Andreutkast til valgprogram

Andreutkast til valgprogram for 2019-2023

Skjema for endringsforslag

Fristen for å sende inn endringsforslag til programmet er 15. januar 2019. Interimstyret i Viken Venstre vil levere en innstilling på alle endringsforslagene som blir sendt inn. Innstillingen til valgprogram for 2019-2023 vil behandles på Viken Venstres årsmøte i Fredrikstad 2. – 3. februar 2019.

Programkomitéen

Leder: Solveig Schytz, Akershus
Nestleder: Tom Hedalen, Buskerud

Sissel Urke, Buskerud
Elisabeth Holter-Schøyen, Buskerud
Ole Andreas Lilloe-Olsen, Akershus
Jonas Vevatne, Akershus
Gerard Doetjes, Østfold
Trond Svandal, Østfold
Sindre Mork, Østfold
Ane Breivik, Venstrekvinnelaget
Karina Ask, Unge Venstre

Les mer om programkomitéen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**